de Najaarsnota

De najaarsnota is de laatste budgettaire nota binnen de Financiële cyclus.

Deze najaarsnota wordt medio oktober / november ter vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad. In de najaarsnota wordt weergegeven hoe het na de Voorjaarsbrief verder is gegaan met de begroting binnen dit huidige begrotingsjaar.

Kunnen we spreken van financiële meevallers of hebben we te maken met tegenvallers op dat vlak? Of is het beleid gaandeweg het begrotingsjaar misschien gewijzigd? Deze zaken kunnen leiden tot wijzigingen in de begroting.

Niet heel erg lang na de vaststelling van de najaarsnota is het begrotingsjaar voorbij, een aantal maanden later zal de Jaarrekening aan de Gemeenteraad gepresenteerd worden.