convenant

Wat is een convenant?

Een convenant is een afspraak of een serie afspraken tussen een aantal partijen, gericht op het realiseren van bepaalde beleidsdoelstellingen. Deze partijen kunnen zowel overheids- als private partijen zijn.

In een convenant worden gemaakte afspraken over het leveren van prestaties schriftelijk vastgelegd.