Zuidlaarderveen

In gemeente Tynaarlo vinden we een dorpje dat Zuidlaarderveen heet. Zuidlaarderveen is een klein dorpje dat op de grens met provincie Groningen ligt.

Zuidlaarderveen is een dorp met lintbebouwing.

Tot 1999 maakte Zuidlaarderveen deel uit van gemeente Zuidlaren.

Inwoners.

Zuidlaarderveen had in 2012 in totaal 325 inwoners.

Het dorp telde op dat moment 130 huishoudens. De gemiddelde gezinsgrootte in Zuidlaarderveen was toen 2,5 personen.

De inwoners waren relatief jong, want slechts 11% van de inwoners was ouder dan 65 jaar, terwijl een kwart van de inwoners tussen 25 en 45 jaar was.

De naam.

Het dorp dankt zijn uiteindelijke naam aan het nabij gelegen dorp Zuidlaren. Het dorp heeft een aantal namen gekend, zo is bekend uit de literatuur. Zuidlaarderveen heeft de namen Everswolde, Everswalda, Everdeswolda en Everdeswalda als verbasteringen gekend.

Sport.

In Zuidlaarderveen is een plaatselijke voetbalvereniging gevestigd, dit is vv Zuidlaarderveen. De voetbalvereniging is gesitueerd in sportpark De Zaandorre aan dorpsstraat 28a.

Onderwijs.

In Zuidlaarderveen staat een basisschool, deze basisschool is eigenlijk een locatie van OBS De schuthoek in Zuidlaren. De school in Zuidlaarderveen werd eind 2016 bedreigd met sluiting door een te laag aantal kinderen op deze school. In het begin van het schooljaar 2016 – 2017 telde de school 21 kinderen, maar na de herfstvakantie is dit aantal echter gedaald naar 19, terwijl de ondergrens van een school 23 leerlingen is.

In maart 2017 hebben alle ouders hun kinderen echter van de school in Zuidlaarderveen gehaald, omdat zij ontevreden waren over het beleid van het schoolbestuur.

Omgeving.

De omgeving van Zuidlaarderveen ziet er als volgt uit.

Aan de westzijde van Zuidlaarderveen vinden we Zuidlaren.

Aan de noordzijde van Zuidlaarderveen ligt De groeve.

Ten oosten grenst Zuidlaarderveen aan provincie Groningen.