Motie afschaffen boete bij vermissing rijbewijs.

MOTIE nr. 8

 

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Tynaarlo)

Motie ingediend door raadslid/fractie Gemeentebelangen Tynaarlo

Agendapunt 13

Raadsvergadering dd zeven november 2017

Onderwerp: Geen verhoging leges bij vermissing rijbewijs

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op zeven november 2017

Overwegende/constaterende, dat:

-        De leges voor het aanvragen van een rijbewijs in Tynaarlo € 38,80 bedragen;

-        Dat bij het aanvragen van een vervangend rijbewijs i.v.m. vermissing als gevolg van diefstal of verlies de leges met € 18,20 administratiekosten verhoogd worden;

-        Dat deze verhoging door onze inwoners gezien wordt als een boete, en dit als zeer onredelijk en onrechtvaardig wordt ervaren;

-        Er vanuit de landelijke overheid geen dwingende richtlijnen bestaan;

-        De Gemeente Tynaarlo daarom zelf kan bepalen of zij extra kosten in rekening wenst te brengen;

-        Het de afgelopen 2 jaar gemiddeld slechts 97 gevallen per jaar betrof, en het in 2016 om 112 vermissingen ging met een extra opbrengst van € 2038,- voor de Gemeente;

-        Dit niet opweegt tegen de gevoelens van onbegrip en onvrede die deze “boete” oproept bij onze inwoners.

Draagt het college op:

Om met ingang van 2018 geen extra leges/administratiekosten meer in rekening te brengen bij het aanvragen van een vervangend Rijbewijs en het hiermee gepaard gaande bedrag, gezien de geringe omvang, te dekken uit de bedrijfsvoering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vries, zeven november 2017

Ondertekend door:

Fractie Gemeentebelangen Tynaarlo