Gemeenschappelijke Regeling

Een gemeenschappelijke regeling is een publieksrechtelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten waarbij bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

De gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

De wet geeft de mogelijkheid tot 3 verschillende gemeenschappelijke regelingen.

  • Een nieuw openbaar lichaam.

  • Het vormen van een gemeenschappelijk orgaan.

  • Een Gemeente als centrum Gemeente aanwijzen.

Een nieuw openbaar lichaam.

Een voorbeeld van een nieuw openbaar lichaam is bijvoorbeeld de GGD, de VeiligheidsRegio Drenthe of Meerschap Paterswolde.

Een nieuw Openbaar Orgaan bestaat uit een Voorzitter, een Dagelijks bestuur, een Algemeen bestuur en een eigen ambtelijk apparaat.

Een Algemeen Bestuur kan bestaan uit Raadsleden of Collegeleden van iedere aangesloten Gemeente. Het Dagelijks bestuur wordt gekozen uit leden van het Algemeen Bestuur.

Een Gemeenschappelijk Orgaan.

In principe gelden voor een Gemeenschappelijk Orgaan dezelfde regels als voor een Nieuw openbaar lichaam.

Een Gemeente kan er toe besluiten enkele bevoegdheden onder te brengen bij een Gemeenschappelijk Orgaan.

Een Gemeente als Centrum Gemeente aanwijzen.

Een Gemeente aanwijzen als Centrum Gemeente wordt ook wel een Gemeenschappelijke Regeling met een lichte constructie genoemd.

Dit houdt in dat enkele taken bij een van de aangesloten Gemeenten worden ondergebracht. De taken worden ondergebracht bij een reeds bestaande Gemeente, hierdoor heeft de Gemeenschappelijke Regeling ook geen eigen ambtelijke organisatie.

Binnen onze gemeente kennen we eigenlijk uitsluitend Gemeenschappelijke Regelingen in de vorm van de eerste omschrijving, een Nieuwe Openbaar Lichaam.

Een aantal voorbeelden van Gemeenschappelijke regelingen waarin onze gemeente deelneemt zijn

  • Regionale UitvoeringsDienst (RUD);

  • Veiligheidsregio Drenthe (VRD);

  • Interlokale Sociale Dienst (ISD).