Verordening

Binnen overheidsinstanties wordt veel gebruik gemaakt van verordeningen, dus ook door gemeenten. Deze verordeningen noemen we logischerwijs gemeentelijke verordeningen.

maar wat zijn verordeningen nu eigenlijk precies?

Simpel gezegd kunnen we een gemeentelijke verordening ook vertalen als lokale wetgeving.

De meest omvattende gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), deze verordening heette vroeger de algemene Politie Verordening. Maar er zijn uiteraard ook minder omvattende verordeningen.

De Gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen op gemeentelijk niveau.

Er zijn een groot aantal verschillende verordeningen, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Afvalstoffen verordening.

 • Hierin wordt bepaalt wanneer afval bij de weg geplaatst mag worden en hoe dit gescheiden dient te worden.

 • Een verordening voor het organiseren van evenemen.ten
  Hierin wordt opgenomen hoe luid de muziek mag, hoe laat het evenement afgelopen dient te zijn en hoeveel bezoekers er maximaal mogen komen.

 • Een Leges verordening.
  Hierin staat de hoogte van de verschillende Leges en hoe de  geheven kunnen worden.

In de verordeningen worden regels opgenomen waaraan de bewoners vaLegesn de betreffende gemeente zich dienen te houden. Een aantal van deze regels kunnen zijn:

 • het verbod op het verstoren van de openbare orde.

 • Regels waar al dan niet geparkeerd mag worden en op welke wijze.

 • Het mogen collecteren en onder welke voorwaarden.

Als men zich niet aan de gestelde regels houdt, dan kunnen er sancties opgelegd worden. Deze sancties worden niet opgelegd door de rechter, maar over het algemeen door het Openbaar Ministerie (OM), de politie of de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).