Oudemolen

In gemeente Tynaarlo ligt een klein dorpje dat Oudemolen heet of misschien kunnen we het beter een streekje noemen, want het is heel erg klein.

Tot 1999 maakte Oudemolen deel uit van de voormalige gemeente Zuidlaren, vanaf 1999 valt Oudemolen door de gemeentelijke herindeling echter onder gemeente Tynaarlo .

Het dorpje dankt zijn naam aan de oude vervallen watermolen die op deze plek in de Drentse Aa heeft gestaan.

Inwoners.

In 2009 woonden er in Oudemolen 60 inwoners. 3 Jaar later, in 2012 is het inwoneraantal lichtelijk gedaald, er woonden toen nog slechts 55 inwoners in Oudemolen.

De gemiddelde omvang van de gezinnen in Oudemolen stond toen op 2,75 gezinsleden. In totaal woonden er op dat moment 20 huishoudens in dit dorp.

Precies de helft van de gezinnen was een echtpaar zonder kinderen, terwijl 36% van de gezinnen wel 1 of meer kinderen bevatte.

Molen.

In Oudemolen staat nog steeds een molen, dit is een korenmolen. Deze molen heet de Zwaluw.

De zwaluw is gebouwd in 1837.

Voor meer informatie over deze molen klikt u op de link hieronder.

De zwaluw

Basisschool.

In Oudemolen stond een openbare basisschool, deze basisschool heette OBS Meester Croneschool. De Meester Croneschool stond aan Hoofdweg 105. Helaas moest deze basisschool echter in 2014 zijn deuren sluiten door een te laag aantal leerlingen.

De punt

In gemeente Tynaarlo ligt een plaats dat De punt heet, voor veel Nederlanders is dit wel een bekende plaats, dit komt met name door de treinkaping door de Molukkers, die in de jaren 70 heeft plaatsgevonden nabij dit dorp.

De punt is een relatief klein dorpje dat in de omgeving veelal in een adem genoemd wordt met Yde, het wordt dan Yde De punt genoemd.

De punt is een zogenaamd wegdorp. Een wegdorp of een lintdorp is een langgerekt dorp dat zich heeft ontwikkeld langs een weg of kanaal. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten bebouwing, dergelijke bebouwing wordt wel lintbebouwing of lineaire bebouwing genoemd. In De punt heeft de bebouwing zich aan de westzijde van het Noord-Willemskanaal gesitueerd over een lengte van ongeveer 3 kilometer.

De weg die door de punt loopt, was vroeger de belangrijkste verbindingsweg tussen de provinciale hoofdsteden Groningen en Assen.

Inwoners.

In 2014 woonden er in de punt in totaal slechts 200 inwoners. Ieder huishouden bestond gemiddeld uit 2,22 personen. In totaal woonden er op dat moment in De punt 90 huishoudens.

Het dorp is blijkbaar gekrompen qua aantal inwoners, want in 2006 woonden er in De punt nog 228 inwoners.

De ligging van de punt.

Het dorp De punt is zogezegd een langgerekt dorp langs het Noord-Willemskanaal. Het ligt als volgt.

Aan de zuidzijde grenst De punt aan Vries.

In het noordwesten grenst het dorp aan Eelde en Groningen Airport Eelde.

Aan de westzijde grenst de punt aan het dorp Yde.

Als je De punt in noordelijke richting verlaat dan rijdt je over de drentse Aa het Groningse dorp Glimmen binnen.

Geschiedenis.

Het dorp De punt wordt pas sinds het begin van de twintigste eeuw op kaarten vermeld. Eerst heette het dorp gewoon Punt, later werd het als De punt aangeduid.

Als je vanuit de punt richting Glimmen rijdt, kom je over het Noord-Willemskanaal, vervolgens kom je onder de in de jaren 1960 – 1970 aangelegde A28 door, waarna je over de Drentse Aa komt. De brug over de Drentse Aa heet de punter. De punter is een verbastering van de pont waarmee je je vroeger van de ene kant naar de andere kant van de Drentse Aa kon laten brengen. Het sterke vermoeden bestaat dat het dorp de punt hieraan haar naam heeft ontleent.

Treinstation.

Vroeger heeft er aan de spoorlijn Groningen Zwolle een station gestaan dat de naam de punt droeg. dit station werd geopend op 1 mei 1870 en werd gesloten op 15 mei 1936.

Het stationsgebouw dat op het station stond is gebouwd in 1868, het is tenslotte in 1970 gesloopt.

De eerder genoemde treinkaping vond plaats nabij de locatie van dit voormalige station.

Openbaar vervoer.

In de punt is een klein busstation gevestigd. Er zijn 2 buslijnen die dit busstation aandoen.

 • Lijn 9. Deze buslijn rijdt van busstation de punt via Eelde, Paterswolde, Eelderwolde naar het treinstation in Groningen, waarna de bus verder rijdt naar Paddepoel. En uiteraard dezelfde weg weer terug.

 • Lijn 50. Deze buslijn rijdt van het treinstation Groningen via Helpman, Haren en Glimmen naar het busstation in de punt, waarna het verder rijd via vries, Rhee naar het treinstation van Assen.

Er wordt gesproken over een transferium in De punt, deze zou dan mogelijk nabij de A28 gesitueerd worden. Mocht dit gerealiseerd worden, dan zullen er een aantal lijnen meer stoppen.

De groeve

De groeve is een klein dorpje dat onderdeel uitmaakte van voormalig gemeente Zuidlaren, dat na de herindeling onderdeel is gaan uitmaken van de huidige gemeente Tynaarlo.

De groeve ligt tegen het Zuidlaarder meer aan.

Inwoners.

De Groeve had in 2012 in totaal 440 inwoners.

Op dat moment woonden er in de Groeve 165 huishoudens.

De naam.

De groeve dankt zijn naam aan het havenkanaal dat net buiten het dorp uitmond in de gekanaliseerde rivier. Dit kanaal is de vaarverbinding van het Zuidlaardermeer met het dorp Zuidlaren.

Bedrijventerrein.

In De groeve bevindt zich een bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein heet logischerwijs bedrijventerrein De groeve.

Op dit bedrijventerrein is uitsluitend lichte industrie gevestigd, zware industrie is daar niet toegestaan.

Verenigignen.

In de groeve vinden we een aantal verenigingen. Hieronder volgt een overzicht van deze verenigingen. We geven hierbij wel aan dat het goed mogelijk kan zijn dat het overzicht van de verenigingen niet compleet is.

 • Toneelvereniging Nieuw leven.

 • Hengelsportvereniging De groeve.

 • Buurtvereniging De groeve.

Molen.

Bij het Zuidlaardermeer staat een poldermolen, deze molen heet de Boezemvriend.

De Boezemvriend is de enige grote poldermolen die staat in de provincie Drenthe.

Voor meer informatie over de Boezemvriend klikt u op de link hieronder.

Voor een overzicht van alle molens die in gemeente Tynaarlo staan klikt u op de link hieronder.

Omgeving.

De groeve grenst rondom aan de volgende plaatsen en dergelijkl.

 • aan de noordzijde grenst De groeve aan het Zuidlaardermeer.

 • Aan de oost zijde grenst De groeve aan het groninger dorp Kropswolde.

 • Aan de zuidzijde grenst De groeve aan Zuidlaarderveen.

 • Aan de westzijde grenst De groeve aan Zuidlaren.

Het dorp de groeve is ongeveer 1 kilometer verwijderd van de grens Groningen Drenthe.

overzicht hunebedden gemeenteTynaarlo

In gemeente Tynaarlo vinden we nog 4 hunebedden. Het ene hunebed is nog volledig in tact, terwijl 2 andere hunebedden volledig met korstmossen begroeid zijn, daarentegen is de vierde behoed voor vernieling en beschadiging. Ook vinden we naast een van de hunebedden nog een restant van een hunebed.

De 4 hunebedden staan geregistreerd als d3, D4, D5 en D6.

We vinden de volgende hunebedden in Tynaarlo.

2 hunebedden in Midlaren

Het hunebed in het dorp Tynaarlo.

Het hunebed in Zeijen

hunebedden Midlaren

In het dorp Midlaren vinden we nog 2 van de 4 in gemeente Tynaarlo aanwezige hunebedden. De 2 hunebedden liggen slechts op een paar meter afstand van elkaar en liggen enigszins verscholen tussen 2 oudere boerderijtjes. Deze 2 hunebedden staan geregistreerd als Hunebed D3 en hunebed D4.

Deze hunebedden zijn nooit gerestaureerd, hierdoor zijn ze geheel begroeid met Korstmossen.

De 2 hunebedden worden samen de Hunenborg genoemd.

Vanaf de Schutsweg gezien liggen de hunebedden achter elkaar.

Voor een overzicht van alle hunebedden in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo

hunebed Zeijen

In Zeijen vinden we nog een van de weinige hunebedden in Nederland. Dit hunebed staat geregistreerd onder Hunebed D5.

Dit hunebed vindt u aan de Witteveen.

Het hunebed is 7,4 meter lang en 2,5 meter breed.

Het hunebed is opgebouwd uit 4 trilitons en een deksteen.

De geschiedenis.

De oudste vermelding van dit hunebed dateert uit 1833, deze vermelding is afkomstig van C.J.C. Reuvens. In 1856 werd dit hunebed vernield door een steenhandelaar uit Hoogersmilde, voor het bemachtigen van de keldervloerstenen. De toenmalige burgemeester heeft de sloop kunnen stoppen, maar de dekheuvel was al weggegraven.

In datzelfde jaar overtuigde staten- en tweede kamerlid L.O. Gratama provincie Drenthe er van om het hunebed te kopen, zodat toekomstige vernieling kon worden voorkomen.

In 1952 heeft er nog een restauratie plaatsgevonden.

Voor een overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo

triliton

Bij een hunebed wordt wel gesproken over een triliton, maar wat is nu precies een triliton?

Een trilithon of een triliet is een set van 2 grote verticale (rechtopstaande) stenen die een horizontale (liggende) steen ondersteunen.

Het woord trilithon of triliet komt uit het Grieks.

Tri betekent drie.

lithos betekent steen.

En trilithon maakt onderdeel uit van een hunebed, in gemeente Tynaarlo vinden we nog 4 hunebedden.

Voor een overzicht van de hunebedden in Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo

Hunebed dorp Tynaarlo.

In het dorp Tynaarlo vinden we nog een van de in Nederland aanwezige hunebedden. Dit hunebed staat geregistreerd onder Hunebed D6.

Het hunebed is in totaal 5,5 meter lang en 3,1 meter breed.

Het hunebed bestaat uit 3 trilitons.

Geschiedenis.

De eerste vermelding van het hunebed in het dorp Tynaarlo dateert vermoeddelijk uit 1570, deze stond op een kaart vermeld als duvelskutte wat zoveel betekent als duivelskuil.

Deze naam komt waarschijnlijk door het feit dat men er in die tijd van overtuigd was dat hunebedden gebouwd waren door heidenen of anders gezegd duivels. Vlak over de grens in duitsland vind je een hunebed met dezelfde naam.

Het hunebed in het dorp Tynaarlo wordt ook wel het schoonste hunebed genoemd, alle stenen zijn nog aanwezig en er is geen verder onderzoek gedaan, dus alles is nog helemaal in tact.

Nabij dit hunebed vinden we nog restanten van een tweede hunebed, er zijn 4 trilitons gevonden en een deel van de keldervloer.

Voor een overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo

Donderen

In gemeente Tynaarlo ligt een dorp dat Donderen heet.

Het dorp Donderen heeft een oppervlakte van ongeveer 1100 hectare.

Inwoners.

In 2012 woonden in Donderen in totaal 180 huishoudens. Het aantal inwoners was op die datum 455. Bijna de helft van de huishoudens waren een 2 persoonsgezin zonder kinderen.

De naam.

Het dorp werd niet altijd Donderen genoemd, er zijn andere namen gevonden, de oudste gevonden naam was Dunre. Later werd het dorp ook Donre genoemd.

Over de betekenis van de naam donderen lopen de meningen nogal uiteen. Welke betekenissen doen de verhalen de ronde?

 • Hoog liggend land begroeid met bos.

 • Duinhoek.

 • Bewoners van het duin.

Van oudsher is Donderen een dorp waar veel boerenbedrijfjes gevestigd waren. Zo waren er veeboeren, telers van gras, granen en aardappelen. In de jaren 60 heeft er een sterke schaalvergroting opgetreden, veel kleine boertjes werden uitgekocht, hierdoor bleven er veel minder boeren over, maar deze waren aanzienlijk groter.

Momenteel zijn er nog enkele melkveehouders over in het dorp.

Donderen genst aan de volgende dorpen.

 • Aan de oostzijde grenst Donderen aan Eelde.

 • Aan de noordzijde grenst Donderen aan Peize en Bunne.

 • Aan de westzijde grenst Donderen aan Norg.

 • Aan de zuidzijde grenst Donderen aan Vries.

Wateren.

Ten westen van het dorp stroomt een beekje, dit beekje heet de Grote Masloot.

Jeugdsoos.

In Donderen is een jeugdsoos gevestigd. Deze jeugdsoos werd met sluiting bedreigd door bezuinigingsmaatregelen van gemeente Tynaarlo. Inwoners van donderen kwamen hiertegen in verzet. Zij schreven de gemeenteraden aan en gingen met hen in gesprek. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dat de soos in stand moest blijven.

Lees hierover het artikel Jeuegdsoos Donderen sluit, een zorg voor de inwoners.