overzicht hunebedden gemeenteTynaarlo

In gemeente Tynaarlo vinden we nog 4 hunebedden. Het ene hunebed is nog volledig in tact, terwijl 2 andere hunebedden volledig met korstmossen begroeid zijn, daarentegen is de vierde behoed voor vernieling en beschadiging. Ook vinden we naast een van de hunebedden nog een restant van een hunebed.

De 4 hunebedden staan geregistreerd als d3, D4, D5 en D6.

We vinden de volgende hunebedden in Tynaarlo.

2 hunebedden in Midlaren

Het hunebed in het dorp Tynaarlo.

Het hunebed in Zeijen

hunebedden Midlaren

In het dorp Midlaren vinden we nog 2 van de 4 in gemeente Tynaarlo aanwezige hunebedden. De 2 hunebedden liggen slechts op een paar meter afstand van elkaar en liggen enigszins verscholen tussen 2 oudere boerderijtjes. Deze 2 hunebedden staan geregistreerd als Hunebed D3 en hunebed D4.

Deze hunebedden zijn nooit gerestaureerd, hierdoor zijn ze geheel begroeid met Korstmossen.

De 2 hunebedden worden samen de Hunenborg genoemd.

Vanaf de Schutsweg gezien liggen de hunebedden achter elkaar.

Voor een overzicht van alle hunebedden in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo

hunebed Zeijen

In Zeijen vinden we nog een van de weinige hunebedden in Nederland. Dit hunebed staat geregistreerd onder Hunebed D5.

Dit hunebed vindt u aan de Witteveen.

Het hunebed is 7,4 meter lang en 2,5 meter breed.

Het hunebed is opgebouwd uit 4 trilitons en een deksteen.

De geschiedenis.

De oudste vermelding van dit hunebed dateert uit 1833, deze vermelding is afkomstig van C.J.C. Reuvens. In 1856 werd dit hunebed vernield door een steenhandelaar uit Hoogersmilde, voor het bemachtigen van de keldervloerstenen. De toenmalige burgemeester heeft de sloop kunnen stoppen, maar de dekheuvel was al weggegraven.

In datzelfde jaar overtuigde staten- en tweede kamerlid L.O. Gratama provincie Drenthe er van om het hunebed te kopen, zodat toekomstige vernieling kon worden voorkomen.

In 1952 heeft er nog een restauratie plaatsgevonden.

Voor een overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo

triliton

Bij een hunebed wordt wel gesproken over een triliton, maar wat is nu precies een triliton?

Een trilithon of een triliet is een set van 2 grote verticale (rechtopstaande) stenen die een horizontale (liggende) steen ondersteunen.

Het woord trilithon of triliet komt uit het Grieks.

Tri betekent drie.

lithos betekent steen.

En trilithon maakt onderdeel uit van een hunebed, in gemeente Tynaarlo vinden we nog 4 hunebedden.

Voor een overzicht van de hunebedden in Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo

Hunebed dorp Tynaarlo.

In het dorp Tynaarlo vinden we nog een van de in Nederland aanwezige hunebedden. Dit hunebed staat geregistreerd onder Hunebed D6.

Het hunebed is in totaal 5,5 meter lang en 3,1 meter breed.

Het hunebed bestaat uit 3 trilitons.

Geschiedenis.

De eerste vermelding van het hunebed in het dorp Tynaarlo dateert vermoeddelijk uit 1570, deze stond op een kaart vermeld als duvelskutte wat zoveel betekent als duivelskuil.

Deze naam komt waarschijnlijk door het feit dat men er in die tijd van overtuigd was dat hunebedden gebouwd waren door heidenen of anders gezegd duivels. Vlak over de grens in duitsland vind je een hunebed met dezelfde naam.

Het hunebed in het dorp Tynaarlo wordt ook wel het schoonste hunebed genoemd, alle stenen zijn nog aanwezig en er is geen verder onderzoek gedaan, dus alles is nog helemaal in tact.

Nabij dit hunebed vinden we nog restanten van een tweede hunebed, er zijn 4 trilitons gevonden en een deel van de keldervloer.

Voor een overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de hunebedden in gemeente Tynaarlo

Donderen

In gemeente Tynaarlo ligt een dorp dat Donderen heet.

Het dorp Donderen heeft een oppervlakte van ongeveer 1100 hectare.

Inwoners.

In 2012 woonden in Donderen in totaal 180 huishoudens. Het aantal inwoners was op die datum 455. Bijna de helft van de huishoudens waren een 2 persoonsgezin zonder kinderen.

De naam.

Het dorp werd niet altijd Donderen genoemd, er zijn andere namen gevonden, de oudste gevonden naam was Dunre. Later werd het dorp ook Donre genoemd.

Over de betekenis van de naam donderen lopen de meningen nogal uiteen. Welke betekenissen doen de verhalen de ronde?

 • Hoog liggend land begroeid met bos.

 • Duinhoek.

 • Bewoners van het duin.

Van oudsher is Donderen een dorp waar veel boerenbedrijfjes gevestigd waren. Zo waren er veeboeren, telers van gras, granen en aardappelen. In de jaren 60 heeft er een sterke schaalvergroting opgetreden, veel kleine boertjes werden uitgekocht, hierdoor bleven er veel minder boeren over, maar deze waren aanzienlijk groter.

Momenteel zijn er nog enkele melkveehouders over in het dorp.

Donderen genst aan de volgende dorpen.

 • Aan de oostzijde grenst Donderen aan Eelde.

 • Aan de noordzijde grenst Donderen aan Peize en Bunne.

 • Aan de westzijde grenst Donderen aan Norg.

 • Aan de zuidzijde grenst Donderen aan Vries.

Wateren.

Ten westen van het dorp stroomt een beekje, dit beekje heet de Grote Masloot.

Jeugdsoos.

In Donderen is een jeugdsoos gevestigd. Deze jeugdsoos werd met sluiting bedreigd door bezuinigingsmaatregelen van gemeente Tynaarlo. Inwoners van donderen kwamen hiertegen in verzet. Zij schreven de gemeenteraden aan en gingen met hen in gesprek. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad dat de soos in stand moest blijven.

Lees hierover het artikel Jeuegdsoos Donderen sluit, een zorg voor de inwoners.

Zuidlaren

Zuidlaren is een plaats in gemeente Tynaarlo , gelegen in het noord oosten van de provincie Drenthe.

Op 28 januari 2017 telde het dorp Zuidlaren in totaal 7385 inwoners. Deze inwoners zijn verdeeld over 3240 huishoudens.

Tot en met 1998 was Zuidlaren het hoofddorp van de gelijknamige gemeente Zuidlaren. In 1999 werden de gemeenten Zuidlaren, Vries en Eelde samengevoegd tot de groene long tussen de steden Groningen en Assen. Deze nieuwe gemeente kreeg aanvankelijk de naam Zuidlaren, maar na korte tijd werd deze gemeente omgedoopt tot gemeente Tynaarlo.

Het dorp Zuidlaren is met name bekend geworden door het liedje van Berend Botje.

Berend Botje ging uit varen

Met zijn scheepje naar Zuidlaren

De weg was recht, de weg was krom

Nooit kwam Berend Botje weer om

1 2 3 4 5 6 7

Waar is Berend Botje gebleven

Hij is niet hier, hij is niet daar

Hij is naar Amerika

Rondvaartboot.

In Zuidlaren vind je een rondvaartboot, deze vaart over het Zuidlaarder meer en de Zuidlaarder vaart, deze rondvaartboot voert de naam Berend Botje.

Zuidlaardermarkt.

Maar uiteraard is ook Zuidlaren wijd en zijd bekend door de Zuidlaarder markt met de paardenmarkt, deze markt wordt al ruim 8 eeuwen georganiseerd en is jaren de grootste paardenmarkt van Europa geweest.

Zuidlaren ligt op de Hondsrug en ligt bijna precies in het midden tussen de steden Groningen en Assen.

Met haar ruim 10.000 inwoners is Zuidlaren het grootste dorp van gemeente Tynaarlo, Eelde  volgt op de tweede plaats.

In Zuidlaren vinden we 7 brinken, dit zorgt er met name voor dat Zuidlaren een groen dorp is. De bekendste brink is de Grote brink waar ieder jaar de Zuidlaardermarkt kermis staat.

Havezate.

In Zuidlaren vinden we ook een havezate, deze havezate heet het Laarwoud. Het Laarwoud deed tot aan de gemeentelijke herindeling dienst als gemeentehuis, maar ook nog de eerste jaren hierna.

Wijken.

In Zuidlaren kennen we een aantal wijken, 2 van deze wijken waren vroeger zelfstandige dorpen, dit waren Schuilingsoord en Westlaren.

De wijken in Zuidlaren zijn.

 • Centrum.

 • Schuilingsoord.

 • Westlaren.

 • Zuides.

Museum.

In Zuidlaren vinden we een museum.

Dit museum heet molenmuseum De wachter.

De wachter is een van de in gemeente Tynaarlo aanwezige molens. Voor een overzicht van alle molens die gemeente Tynaarlo nog rijk is, klikt u op de link hieronder.

overzicht molens in Tynaarlo

Voor een overzicht van alle musea in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

Beelden.

Een redelijk groot aantal beelden versieren het dorp Zuidlaren, bijna alle beelden hebben ook een achtergrondverhaal.

 • Berend Botje. Dit beeld is bekend door en opgericht naar aanleiding van het gelijknamige liedje. Het is geplaatst in 1967.

 • Zuidlaardermarkt monument. dit is een beeldengroep, opgericht naar aanleiding van de 800ste Zuidlaardermarkt in 2000.

 • Vriendschap vereeuwigd.

 • Verzetsmonument. Dit bronzen monument is gemaakt door Lidi Buma, van Moerik, het staat sinds 1947 aan de Kerkbrink.

 • Voorlezende moeder. Dit beeld staat sinds 1977 in Zuidlaren. Het stenen beeld is ontworpen door Onno de Ruijter.

Prins Bernhardhoeve.

In Zuidlaren heeft jarenlang het beurscomplex de Prins Bernhardhoeve gestaan, dit gebouw is echter in 2016 voor een groot deel afgebroken.

Voor meer informatie over de Prins Bernhardhoeve klikt u op de link hieronder.

Prins Bernhardhoeve

Het Zuidlaarder meer.

Zuidlaren grenst aan het Zuidlaarder meer, dit meer ligt in de gemeenten Tynaarlo en Hoogezand. Het Zuidlaarder meer heeft een open vaarverbinding met het Noord Willems kanaal.

Sprookjeshof.

Al jarenlang bevindt zich in Zuidlaren de veel bezochte sprookjestuin, deze sprookjestuin bevindt zich in het sprookjeshof.

Later is er een soort speeltuin bij de sprookjestuin gekomen, hierdoor werd het nog aantrekkelijker om het sprookjeshof te bezoeken. In 2012 werd er zelfs een overdekt speelparadijs geopend.

In 2016 werd het sprookjeshof echter gesloten.

Het heeft overigens wel weer een doorstart gemaakt. Het sprookjeshof

Heet nu het Hof van Zuidlaren.

Dennenoord.

Aan de zuidzijde in Zuidlaren staat de instelling dennenoord. Dennenoord wordt in de volksmond wel het gesticht genoemd.

Eind 1800 werd Dennenoord aangelegd ten behoeve van de vereniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders in Nederland. Dennenoord is gevestigd in een dennenbos, hier dankt het haar naam aan.

In Dennenoord werden en worden patiënten verpleegd die gedwongen waren opgenomen.

Aqualaren.

Het enige overdekt zwembad in gemeente Tynaarlo bevindt zich in Zuidlaren, dit zwembad heet Aqualaren. In het jaar 2011 werd het zwembad met sluiting bedreigd, het zou volgens het College van B en W te duur zijn om het zwembad open te houden.

De gemeenteraad heeft zich hier uiteindelijk tegen verzet, hierna is er een Stichting opgericht, deze Stichting heet Stichting Zwembaden Tynaarlo. Deze Stichting beheerd Aqualaren samen met de beide andere zwembaden, De leendobbe in Vries en Lenferdinge in Paterswolde.

Je kunt het dorp Zuidlaren grofweg in 4 richtingen verlaten.

Als je in Noordelijke richting rijdt, rijd je van Zuidlaren naar Midlaren.

Rijd je in zuidelijke richting, dan rijd je richting Annen.

In oostelijke richting rijd je naar De groeve en in westelijke richting naar het dorp Tynaarlo.

In het centrum van Zuidlaren bevindt zich een langgerekte winkelstraat, deze winkelstraat heet de Stationsweg. De stationsweg is ook meteen de hoofdader voor het verkeer dat door Zuidlaren rijdt. Dit wordt qua doorstroming en verkeersveiligheid als een probleem gezien. Ook wat betreft de parkeergelegenheid is dit verre van ideaal.

Openbaar vervoer.

Er zijn best wel een redelijk aantal bussen die Zuidlaren aandoen.

dorp Tynaarlo

In gemeente Tynaarlo vinden we een dorp dat dezelfde naam heeft als de naam van de gemeente, Tynaarlo dus. Tot voor de gemeentelijke herindeling in 1998 maakte het dorp Tynaarlo deel uit van gemeente Zuidlaren.

Het dorp Tynaarlo ligt redelijk midden in de gemeente.

Inwoners.

In 2012 woonden er in het dorp Tynaarlo in totaal 1775 inwoners. Deze inwoners woonden in 745 huishoudens. Ongeveer een kwart van de huishoudens waren op dat moment 1 persoons huishoudens, terwijl het aantal huishoudens met en zonder kinderen nagenoeg even groot was.

Ligging.

Tynaarlo is een oud brinkdorp, het ligt tussen Vries en Zuidlaren in. Langs Tynaarlo loopt de N386, deze weg loopt van Vries naar Zuidlaren. Ook de a28 loopt vlak langs het dorp. De spoorlijn Groningen Zwolle loopt eveneens langs Tynaarlo.

Treinstation.

Van 1870 tot 1938 was bij Tynaarlo het treinstation Vries Zuidlaren gesitueerd.

De brink.

In het dorp vindt u nog een grote boomrijke brink.

Van oudsher is het dorp een boerendorp, door het behoud van de brink is het boeren karakter behouden gebleven, al zijn er niet veel boeren meer gevestigd.

Geschiedenis.

Het dorp Tynaarlo bestaat sinds 820 na Christus. In 1995 werd het 1175 jarig bestaan van het dorp gevierd. Ter ere van het 1175 jarig bestaan is nabij de brink een gedenk kei geplaatst.

hunebed.

In het dorp Tynaarlo vinden we nog een van de in Nederland aanwezige hunebedden.

Het hunebed is in totaal 5,5 meter lang en 3,1 meter breed.

Het hunebed bestaat uit 3 trilitons met 3 dekstenen

Voor meer informatie over het hunebed in het dorp Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Hunebed dorp Tynaarlo.

Voetbal.

Het dorp Tynaarlo heeft een voetbalclub, deze voetbalclub heet SV Tynaarlo.

School.

In Tynaarlo is een openbare basisschool gevestigd. Deze openbare basisschool heet Het Oelebred.

In 2017 krijgt de school een nieuw gebouw.

Omgeving.

 • Aan de Noordzijde grenst het dorp Zuidlaren aan Tynaarlo.

 • Ten oosten grenst Tynaarlo aan het dorp Zeegse.

 • Ten zuiden genst Vries aan Tynaarlo.

Taarlo

In gemeente Tynaarlo ligt een dorpje dat Taarlo heet. Taarlo is een esdorp.

Tot 1998 viel het dorp onder de gemeente Vries.

Inwoners.

In 2014 woonden er in Taarlo in totaal 110 inwoners. Een gemiddeld gezin bestond op dat moment uit 2,2 gezinsleden. In totaal woonden er toen 50 huishoudens.

Het is op zich wel opmerkelijk,  want 46% van de huishoudens bestond uit 1 persoon, terwijl 26% van de gezinnen met kinderen waren.

Het aantal inwoners is ten opzichte van 2008 wel gegroeid, want in 2008 woonden er 90 inwoners.

Drentse Aa.

De Drentse Aa ten oosten van het dorp wordt Taarloos diep genoemd.

Geschiedenis.

Het vermoeden bestaat dat het dorp Taarlo vroeger rond 800 na Christus aangeduid werd als Arlo. Terwijl het rond 1160 Arlon heette. Ook de namen Harlo en Tarlo komen in de geschiedenis voor.

Het is onduidelijk of Taarlo of Tynaarlo nu de oudste plaats van provincie Drenthe is.

Brink.

In Taarlo vinden we nog een brink. Op deze brink wordt regelmatig het spel blokgooien gespeeld. Het blokgooien wordt gespeeld met blokken, geldstukken en veldkeien.