Artikel 1 van de Grondwet

Artikel 1 van de Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie.

In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd.

Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden en dat discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan.

Artikel 1 van de Grondwet.

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Artikel 1 van de Grondwet is daarmee dan ook meteen het belangrijkste artikel van de Grondwet en van de samenleving.

 

Tynaarlo Lokaal

Tynaarlo Lokaal is, zoals de naam al doet vermoeden, een lokaal radiostation voor de  gemeente Tynaarlo. Van origine is dit radiostation afkomstig uit de voormalig gemeente Eelde.

Dit radiostation was actief tot 2009. In die tijd had het radiostation ook een andere naam, het heette toen radio LOEP. LOEP stond voor lokale Omroep Eelde Paterswolde.

Iedere avond vanaf 18.30 uur heeft Tynaarlo Lokaal uitzending met iedere avond een gevarieerd programma.

Dat gedeelte van de dag dat Tynaarlo Lokaal niet uitzendt, kan men luisteren naar de uitzending van RTV Drenthe.

 

Vrijwilligers.

Het radiostation wordt in z’n geheel in stand gehouden door uitsluitend vrijwilligers. In totaal zijn er ongeveer 90 vrijwilligers betrokken bij de radiozender. Al met al werken er ongeveer 50 vrijwilligers mee aan de programmering en uitzendingen.

 

Gemeenteraadsvergadering.

De vergaderingen van de Gemeenteraad van gemeente Tynaarlo wordt iedere 2 weken in zijn geheel en live uitgezonden door Tynaarlo Lokaal.

 

Te ontvangen.

U kunt Tynaarlo Lokaal op de volgende manieren ontvangen.

  • In de ether op 105.9 FM en op 107.4 FM.

  • Via de kabel op 105.5 FM

  • Via internet op www.tynaarlolokaal.nl.

 

De uitzendingen van Tynaarlo Lokaal worden verzorgd vanuit het Dorpshuis aan de Bähler Boeremalaan in Paterswolde.

 

Café G. en A. Boelens

Café G. en A. Boelens of ook wel café theater G. en A. Boelens, is een van de 2 cafés in het Drentse dorp EeldeEeldedat gelegen ligt in gemeente Tynaarlo.

Sommige mensen kennen het café ook nog met de naam café Centrum, dit was namelijk de naam die het café vroeger droeg.

Het Café staat in het centrum van Eelde, aan de hoofdweg, tegenover het zogeheten Kampje, het Kampje doet dienst als parkeerplaats, maar hier is op de woensdagen ook de weekmarkt gesitueerd.

Het café is sinds 1940 in het bezit van de familie Boelens en wordt al sinds een groot aantal jaren gerund door de 2 zusters Grétia en Alette.

Er is een ruim terras, een biljart, een gezellige bar en een mini theater.

 

Paterswolde

Het dorp Paterswolde ligt in de Provincie Drenthe en wel in gemeente Tynaarlo. Het dorp wordt veelal in een adem genoemd met Eelde, sommige mensen denken daardoor dan ook dat Eelde-Paterswolde 1 dorp is, maar dat is toch niet het geval.

voorheen lag Paterswolde in gemeente Eelde, in 1999 werd dit gemeente Tynaarlo.

Uit onderzoek blijkt dat Paterswolde niet de officiële naam is van het dorp, van origine heette het dorp Potterwolde. Hoogstwaarschijnlijk genoemd naar de familie Potter die daar gewoond heeft.

 

Nieuwe akkers.

De bekendste wijk in Paterswolde is Nieuwe Akkers, deze wijk ligt ongeveer in het midden van het dorp.

Deze wijk is gevestigd door het vliegveld, Groningen Airport Eelde. Het vliegveld huisvestte in Nieuwe Akkers haar personeel.

Dat de wijk gesticht is door het vliegveld is ook duidelijk te zien aan de straatnamen, iedere straat heeft de naam van een vliegenier, zoals Fokkerweg, Gijsendorfstraat en dergelijke.

 

Omgeving.

Paterswolde wordt omringd door een aantal andere dorpen, dit zijn.

  • Aan de noordzijde grenst Paterswolde aan het dorp Eelderwolde.

  • Aan de zuidzijde grenst Paterswolde aan het dorp Eelde.

  • Aan de westzijde grenst Paterswolde aan het dorp Peize.

  • Aan de oostzijde grenst Paterswolde aan het Groningse dorp Haren.

  • Aan de noordoostzijde grenst Paterswolde aan het Paterswoldse meer.

 

Inwoners.

In 2010 had het dorp Paterswolde in totaal bijna 3700 inwoners.

 

Landgoederen.

Binnen Paterswolde vindt u 2 landgoederen, beide landgoederen bevinden zich aan weerszijden van de hoofdweg en liggen bijna tegenover elkaar.

De beide landgoederen zijn:

  • Landgoed De braak

  • Landgoed Vennerbroek

 

Bekende bewoners.

De bekendste inwoner van Paterswolde die daar nu nog woont is Jacque d’Ancona.

Vroeger woonde Nederlands bekendste weerman, Jan Pelleboer ook in Paterswolde, maar zoals bekend is, is hij overleden. Wel is er in Paterswolde een plein naar hem vernoemd, het Jan Pellelboerplein.

 

Overige punten.

In Paterswolde bevindt zich een van de 3 zwembaden, dit is het openluchtbad Lemferdinge.

In het Noorden van het dorp staat een hotel, dit is Golden Tulip familiehotel, Deze is gehuisvest aan de Groningerstraat en ligt bijna tegen het Paterswoldse meer aan.

Het oudste dorpshuis van Nederland is gehuisvest in dit dorp, het dorpshuis is in 1915 gebouwd.

 

overzicht Burgemeesters Tynaarlo

gemeente Tynaarlo werd opgericht in 1998, de gemeente werd samengesteld uit de 3 gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren.

Sinds 1998 zijn er in totaal 5 Burgemeesters geweest in Tynaarlo, onderstaand een overzicht van deze burgemeesters.

 

 

Voor een overzicht van het huidige College van Burgemeester en Wethouders klikt u op de link hieronder.

het College van B&W

Burgemeester van Zuilen

Burgemeester Frank van Zuilen volgde in gemeente Tynaarlo in 2008 Burgemeester Jan Rijpstra op. Hij is Burgemeester geweest tot 2013. Na van Zuilen werd er een waarnemend Burgemeester aangesteld, dit was Burgemeester Piet Adema.

Frank van Zuilen was van VVD huize.

 

Over van Zuilen.

Frank van Zuilen werd geboren op 27 december 1953 in Indonesië.

Van 2002 tot 2006 was hij lid van de gemeenteraad in gemeente Ede.

Van 2006 tot 2008 was hij wethouder van gemeente Ede.

Van 2008 tot 2013 was hij Burgemeester van gemeente Tynaarlo.

 

Overzicht Burgemeesters.

Voor een overzicht van alle Burgemeesters die gemeente Tynaarlo tot op heden gehad heeft, klikt u op overzicht Burgemeesters Tynaarlo.

 

Burgemeester Rijpstra

Jan Rijpstra nam in 2005 het stokje als Burgemeester van gemeente Tynaarlo over van Hein Pannekoek.

Rijpstra was Burgemeester van Tynaarlo in de periode van 2005 tot 2008, daarmee heeft hij niet zijn periode van 6 jaar als Burgemeester volgemaakt.

Jan Rijpstra was van VVD huize.

Rijpstra werd als Burgemeester van Tynaarlo opgevolgd door Burgemeester van Zuilen.

 

Over Rijpstra.

De officiële voornaam van Rijpstra was Johannes.

Jan Rijpstra werd geboren op 15 juli 1955 in Gouda.

Van 1988 tot 1990 was hij lid van de gemeenteraad van gemeente Groningen.

Van 1993 tot 1994 was hij lid van de gemeenteraad van gemeente Meppel.

Van 1994 tott  2005 was hij lid van de Tweede kamer der staten Generaal.

Van 2005 tot 2008 was hij Burgemeester van gemeente Tynaarlo.

In 2014 werd hij Burgemeester van gemeente Noordwijk.

 

Overzicht Burgemeesters.

Voor een overzicht van alle burgemeesters die in gemeente Tynaarlo hebben gediend, klikt u op overzicht Burgemeesters Tynaarlo.

 

Burgemeester Pannekoek

Burgemeester Hein Willem Pannekoek was de eerste Burgemeester van gemeente Tynaarlo, hij was voor de herindeling Burgemeester van gemeente Wisch. Hein Pannekoek vervulde deze functie in Tynaarlo gedurende de periode van 1999 tot 2005.  Pannekoek ging in 2005 op 62 jarige leeftijd met vervroegd pensioen.

Pannekoek was van VVD huize.

Burgemeester Pannekoek werd opgevolgd door Burgemeester Rijpstra.

 

Over Pannekoek.

Hein Willem Pannekoek werd geboren op 21 januari 1943.

De vader van Hein Pannekoek was arts.

Hein heeft rechten gestudeerd.

In augustus 1977 werd hij benoemd tot burgemeester van gemeente Maasdriel in Gelderland.

In februari 1984 verruilde hij gemeente Maasdriel voor gemeente Wisch.

Vervolgens werd Pannekoek in 1998 burgemeester van de fusiegemeente Zuidlaren welke in 1999 de naam Tynaarlo verkreeg.

 

Geschiedenis.

Voor een overzicht van alle Burgemeesters die gemeente Tynaarlo tot op heden gehad heeft, klikt u op overzicht Burgemeesters Tynaarlo.

 

Burgemeester Adema

Burgemeester van Zuilen ging in 2013 met ziekteverlof, hierdoor werd er voor gemeente Tynaarlo een waarnemend Burgmeester aangesteld, deze functie werd vervuld door Piet Adema.

Adema vervulde deze functie in Tynaarlo gedurende de periode van 2013 tot 2014.

Piet Adema was van ChristenUnie huize.

Burgemeester Adema werd opgevolgd door Burgemeester Thijsen.

 

Over Adema.

Piet Adema werd geboren op 6 november 1964.

Van 2007 tot 2011 was hij gedeputeerde van Provincie Friesland.

Van 2011 tot  2012 was hij waarnemend burgemeester van gemeente Achtkarspelen.

Van 2012 tot 2013 was hij politiek secretaris van ChristenUnie.

Van 2013 Tot 2014 was hij waarnemend Burgemeester van gemeente Tynaarlo.

Sinds 2013 tot heden is hij partijvoorzitter van ChristenUnie.

Van 2014 tot 2015 was hij waarnemend Burgemeester van gemeente Borger Odoorn.

 

Overzicht Burgemeesters.

Voor een overzicht van alle Burgemeesters die gemeente Tynaarlo tot op heden gehad heeft, klikt u op overzicht Burgemeesters Tynaarlo.