brink

Een brink is een open ruimte in een nederzetting. Tegenwoordig zijn veel brinken omgevormd tot een plein in een dorp.

Vaak bestaat een brink uit gras, maar het komt ook regelmatig voor dat een brink verhard of semi verhard is. Meestal staan er bomen op of rond de brinken.

Geschiedenis.

Van oudsher werden brinken gebruikt als boeren gebruiksruimte. Het vee werd er verzameld voordat het naar de gemeenschappelijke weidegronden werd gebracht. Brinken lagen daarom ook vaak aan de rand van het dorp.

Er waren brinken die door een enkel boerenbedrijf gebruikt werd, maar er waren ook gemeenschappelijke brinken.

Op den duur werden er steeds meer woningen of boerderijen rondom de brinken gebouwd, hierdoor werd de brink op den duur een middelpunt van een dorp.

Een dergelijk dorp wordt wel een brinkdorp genoemd.

Tegenwoordig.

In de huidige tijd worden brinken vaak gebruikt om er vee- en warenmarkten en dergelijke te organiseren. Het doet nagenoeg geen dienst meer voor de boerderijen. Brinken worden ook wel omgedoopt tot dorpspleinen.

Voorbeelden.

Binnen gemeente Tynaarlo vinden we nog een aantal dorpen met een brink, een aantal voorbeelden van dergelijke dorpen zijn.

Het dorp Tynaarlo.

Vries.

Zuidlaren, hier zijn nog meerdere brinken, de bekendste brink is daar de grote brink waar ieder jaar de Zuidlaardermarkt kermis gesitueerd is.

Wethouder Lammers

Henk Lammers vervangt de zieke Wethouder Theun Wijbenga sinds 14 februari 2017 en maakt sinds die datum deel uit van het College van B&W van gemeente Tynaarlo als waarnemend wethouder.

Op maandag 4 december is Henk Lammers echter benoemd tot wethouder per 1 januari 2018. Theun Wijbenga heeft aangegeven per 1 januari 2018 te willen stoppen als Wethouder. Lammers maakt dus per 1 januari 2018 gewoon deel uit van het College van B&W.

Lammers heeft de portefeuille overgenomen van Wethouder Wijbenga.

Wethouder Henk Lammers is geboren en getogen in gemeente de Wolden.

Voorheen.

Van 2006 tot 2010 was Lammers lid van de provinciale staten van provincie Drenthe.

Van 2010 tot 2014 was hij wethouder in gemeente De Wolden.

Voor zijn politieke carrière werkte Lammers bij de Shell en de NAM.

Zuidlaarderveen

In gemeente Tynaarlo vinden we een dorpje dat Zuidlaarderveen heet. Zuidlaarderveen is een klein dorpje dat op de grens met provincie Groningen ligt.

Zuidlaarderveen is een dorp met lintbebouwing.

Tot 1999 maakte Zuidlaarderveen deel uit van gemeente Zuidlaren.

Inwoners.

Zuidlaarderveen had in 2012 in totaal 325 inwoners.

Het dorp telde op dat moment 130 huishoudens. De gemiddelde gezinsgrootte in Zuidlaarderveen was toen 2,5 personen.

De inwoners waren relatief jong, want slechts 11% van de inwoners was ouder dan 65 jaar, terwijl een kwart van de inwoners tussen 25 en 45 jaar was.

De naam.

Het dorp dankt zijn uiteindelijke naam aan het nabij gelegen dorp Zuidlaren. Het dorp heeft een aantal namen gekend, zo is bekend uit de literatuur. Zuidlaarderveen heeft de namen Everswolde, Everswalda, Everdeswolda en Everdeswalda als verbasteringen gekend.

Sport.

In Zuidlaarderveen is een plaatselijke voetbalvereniging gevestigd, dit is vv Zuidlaarderveen. De voetbalvereniging is gesitueerd in sportpark De Zaandorre aan dorpsstraat 28a.

Onderwijs.

In Zuidlaarderveen staat een basisschool, deze basisschool is eigenlijk een locatie van OBS De schuthoek in Zuidlaren. De school in Zuidlaarderveen werd eind 2016 bedreigd met sluiting door een te laag aantal kinderen op deze school. In het begin van het schooljaar 2016 – 2017 telde de school 21 kinderen, maar na de herfstvakantie is dit aantal echter gedaald naar 19, terwijl de ondergrens van een school 23 leerlingen is.

In maart 2017 hebben alle ouders hun kinderen echter van de school in Zuidlaarderveen gehaald, omdat zij ontevreden waren over het beleid van het schoolbestuur.

Omgeving.

De omgeving van Zuidlaarderveen ziet er als volgt uit.

Aan de westzijde van Zuidlaarderveen vinden we Zuidlaren.

Aan de noordzijde van Zuidlaarderveen ligt De groeve.

Ten oosten grenst Zuidlaarderveen aan provincie Groningen.

Zeegse

In gemeente Tynaarlo ligt een dorpje dat hoofdzakelijk door de natuur omringd is, dit dorpje heet Zeegse. Zeegse ligt in het Nationaal beek- en esdorpenlandschap.

tot 1999 maakte Zeegse deel uit van gemeente Zuidlaren.

Inwoners.

In het dorpje Zeegse woonden in 2012 565 inwoners. Deze inwoners wonen in 255 huishoudens.

De gemiddelde gezinsomvang van de huishoudens in Zeegse is 2,2 personen.

Omgeving.

In de omgeving van Zeegse treffen we het volgende aan.

Aan de westzijde van Zeegse vinden we het dorp Tynaarlo.

Aan de oostzijde van Zeegse vinden we het dorp Schipborg, dat onderdeel uitmaakt van gemeente Aa en Hunze.

Aan de zuidzijde van Zeegse vinden we het dorpje Oudemolen.

Voorzieningen.

Voorzieningen zoals het openbaar vervoer is in Zeegse niet beschikbaar.

Wel vinden we in Zeegse een hotel met conferentiecentrum en een restaurant.

De zwaluw

In gemeente Tynaarlo staat in Oudemolen een korenmolen. Deze korenmolen heet de zwaluw.

De Zwaluw is gebouwd in 1837.

De korenmolen wordt omschreven als een grondzeiler. Het is een 8 kantige molen.

gemeente Tynaarlo is eigenaar van deze mooie korenmolen.

Overzicht,

Voor een overzicht van de nog aanwezige molens in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de molens in gemeente Tynaarlo

De boezemvriend

In gemeente Tynaarlo staat in De groeve, nabij het zuidlaardermeer een poldermolen. Deze poldermolen heet De Boezemvriend.

De Boezemvriend is in 1871 gebouwd.

De molen wordt omschreven als een grondzeiler. Het is een 8 kantige molen.

Persbericht.

Nieuwe watervijzel voor molen De Boezemvriend

Op woensdag 15 maart 2017 krijgt molen De Boezemvriend in De Groeve een nieuwe watervijzel. Wethouder Nina Hofstra neemt om 13.45 uur plaats in een telescoopkraan om de vijzel te plaatsen.

Datum:                 woensdag 15 maart

Tijd:                      13.45 - 14.15 uur

Locatie: Hunzeweg 4, 9473 TE, De groeve

Waarom een nieuwe vijzel?

De huidige (houten) vijzel wordt vervangen omdat er zwam in zit. De gemeente heeft de zwam proberen te bestrijden, maar zonder resultaat. In overleg met de molenexpert van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is besloten om de houten vijzel te vervangen voor een metalen vijzel. Dit omdat de sporen van de zwam zich in de betonnen vijzelgoot hebben genesteld. Deze zouden een nieuwe houten vijzel direct infecteren. De opdracht wordt uitgevoerd door molenbouwer Doornbosch.

Functie van de watervijzel

De Boezemvriend is de enige Poldermolen van Drenthe. De oorspronkelijke functie van de molen was om de achterliggende polder droog te houden. De vijzel wordt aangedreven door de molen en schroeft het water van laag naar hoog. Als er teveel water stond in de polder werd de molen in werking gesteld. Het water werd dan weggepompt naar het havenkanaal en stroomde vervolgens via de Hunze door naar het Zuidlaardermeer. Vandaag de dag wordt dit gedaan door het pompgemaal met elektromotoren dat naast de molen staat. De molen is cultureel erfgoed en heeft een monumentale status.

De molen is eigendom van gemeente Tynaarlo en wordt door vrijwillige molenaars bediend. Hij draait in de regel iedere zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur, maar ook op andere momenten als de vlag uithangt.

 

Overzicht.

Voor een overzicht van alle molens die nog aanwezig zijn in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

overzicht van de molens in gemeente Tynaarlo

overzicht molens in Tynaarlo

In gemeente Tynaarlo staan er momenteel nog 4 molens, in het verleden zijn dit er veel meer geweest, maar door de industrialisering zijn veel molens ter ziele gegaan.

De 4 nog overgebleven molens zijn.

Yde

In gemeente Tynaarlo ligt een plaats dat Yde heet. Yde wordt vaak in een adem genoemd met het dorp De punt, men zegt dan Yde De punt.

Inwoners.

In 2012 woonden er in Yde 1075 inwoners. Ongeveer een derde deel van de inwoners was op dat moment tussen de 45 en 65 jaar oud.

Deze 1075 inwoners woonden in 455 huishoudens. 39% van de huishoudens had 1 of meer kinderen, terwijl ongeveer een kwart van de huishoudens uit slechts 1 persoon bestond.

Naam.

De naam van het dorp Yde werd eigenlijk nagenoeg altijd al zo genoemd, al verschilde de schrijfwijze wel.

Het dorp wordt in oude bronnen als volgt aangeduid: Ide, Yde, Ijde, Idon, Ida, Ijda, Ij.

Op z’n Drents wordt yde Ie genoemd.

Het is niet helemaal duidelijk waar de naam Yde vandaan komt, het zou kunnen dat de naam afgeleid is van het woord iwithja, dit woord betekent een groep taxusbomen.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de naam Yde afgeleid is van de persoonsnaam Aida, dat afkomstig is uit Scandinavië.

De geschiedenis.

De eerste gevonden vermelding van Yde in een oorkonde stamt uit 1207. In deze oorkonde werd Gelmarus van Yde als getuige genoemd, hij werd als getuige, samen met Rudolf van Peize, Menze van Peize, Hendrik van Norg, Bartold van Eelde en Wesensz van Bunne.

Van origine is Yde een echt boerendorp, eeuwenlang stonden er uitsluitend boerderijen in het dorp, er bevonden zich 3 brinken.

Het meisje van Yde.

Op 12 mei 1897 werd ten zuiden van Yde in het Stijfveen een veenlijk gevonden Dit veenlijk werd bekent onder de naam “Het meisje van Yde”.

Sport.

In Yde vinden we een aantal sportverenigingen, een aantal hiervan zijn:

  • voetbalclub Yde De punt.

  • Sportvereniging Yde De punt.

  • Gymnastiekvereniging Yde De punt.

  • Tafeltennisvereniging The batswingers.

Basisschool.

In Yde staat een openbare basisschool, deze basisschool heet OBS De duinstee. De school staat aan de Betmersweg nummer 2, 9494 RB.

De directeur van OBS De duinstee is Leonie Magnin.

Multi Functionele Accommodatie.

Yde is een van de weinige dorpen in gemeente Tynaarlo waar een Multi Functionele accommodatie (MFA) gevestigd is. Een MFA is een gebouw waar meerdere functionaliteiten tezamen ondergebracht zijn.

De MFA in yde heet het Yders hoes.

In de MFA in Yde zijn de volgende functionaliteiten ondergebracht.

  • OBS de Duinstee;

  • Dorpshuis Yde;

  • Gymzaal.

Winde

In gemeente Tynaarlo ligt een klein plaatsje dat Winde heet. Dit dorp ligt tegen de grens aan van gemeente Noordenveld. Winde wordt aangeduid als een esdorp.

Tot 1998 viel het dorp onder de voormalig gemeente Vries.

De oppervlakte van het dorp is ongeveer een halve vierkante kilometer of anders gezegd 50 hectare.

Inwoners.

In het Drents wordt een inwoner van dit dorp een Winner genoemd.

In 2012 woonden er in Winde 80 inwoners, bijna de helft van deze inwoners waren tussen de 45 en 65 jaar oud.

In Winde woonden in 2012 30 huishoudens, bijna 2/3 deel van de huishoudens waren alleenstaand of een stel zonder kinderen.

Het lijkt er op dat Winde langzaam aan het krimpen is, want in 2008 woonden er in Winde nog 90 inwoners.

Omliggende dorpen.

Rondom Winde treffen we de volgende dorpen aan.

  • Winde grenst aan de noordzijde aan het dorp Peize uit de gemeente Noordenveld.

  • Winde grenst aan de oostzijde aan het dorp Eelde.

  • Winde grenst aan de zuidzijde aan de dorpen BunneDonderen en Vries.

Aan de westzijde van Winde lag het vroeger uitgestrekte Bunnerveen.

Winde wordt van het naburige dorp Bunne gescheiden door de bovenloop van het Eelderdiep. De bebouwing van het dorp Winde loopt over in dat van Bunne. Er wordt hierdoor ook wel gesproken van het dorp Bunne Winde.

Geschiedenis.

Het dorp winde wordt voor het eerst genoemd omstreeks 1840.

In 1840 stonden er in Winde 8 huizen met 53 inwoners.

De naam.

Het dorp heeft niet veel verschillende namen gehad in de boeken, eerst werd het de winde genoemd, later werd het Winde.

De naam Winde komt van het werkwoord wenden. Dit verwijst naar de zijtak van het Eelderdiep dat hier een bocht (wending) in oostelijke richting maakt. Deze zijtak heet de Windeloop.

In het Drents wordt het dorp Win genoemd.

In Winde komen we geen voorzieningen tegen.