Burgemeester Hendrik Tonkens

Meester Hendrik Tonkens werd geboren op 23 oktober 1793 in Voorwijk bij De wijk, hij overleed op 30 maart 1877 in Peize. Hendrik werd 73 jaar oud.

Meester Hendrik Tonkens bekleedde van 1823 tot 1856 het ambt van Burgemeester van gemeente Eelde. Hij volgde daarin Warmolt Tonkens op in zijn ambt, terwijl hij na zijn burgemeesterschap weer opgevolgd werd door Willem van Riesen.

Het leven.

Hendrik Tonkens was een zoon van het lid van de Loffelijken Etstoel der Landschap Drenthe, Meester Wijncko Tonkens en Maria Vos.

Hendrik studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1818.

Hendrik Tonkens trouwde op 30 november 1826 met de weduwe Catharina Johanna Wilhelmina van Grockman. Zij was gehuwd geweest met Meester Gijsbert Gasinjet, een welgestelde advocaat in Peize die ook het ambt van burgemeester van gemeente Eelde en gemeente Peize had bekleed.

In 1823 werd Meester Hendrik Tonkens benoemd tot Burgemeester van de gemeente Eelde, hij volgde daarbij zijn neef Warmolt Tonkens op. Hendrik bekleedde dit ambt tot 1856. Tevens was Meester Hendrik Tonkens van 1835 tot 1850 lid van de Provinciale staten van Drenthe.

Een andere neef, Johannes Tonkens, was Burgemeester van Norg.

Garde d’honneur.

Hendrik Tonkens was een van de 11 jongemannen uit gegoede kringen die in 1813 ingedeeld werden in de Drentse Garde d’ Honneur in het leger van Napoleon. Hendrik diende zich op 19 mei 1813 te melden bij het kantoor van de prefecture in Groningen met paard of 600 Franc. Op 28 juni 1813 werd zijn detachement in Groningen verzameld en op 30 juni vertrokken zij naar Tours om klaargestoomd te worden voor de krijgsverrichtingen in Duitsland. de Drenten onder leiding van Dubbeld Emsing van der Scheer, later een van de 3 Podagisten namen deel aan de slag bij Leipzig. Daarna nam een deel van hen, waaronder Hendrik Tonkens de benen en vluchtte terug naar Drenthe.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Burgemeester Gijsbert Gasinjet

Meester Gijsbert Karel Ferdinand Gasinjet werd geboren op 19 juni 1789 in Peize, hij overleed op 4 augustus 1825 in dezelfde woonplaats. Gijsbert werd dus slechts 36 jaar oud.

Het leven.

Gijsbert Gasinjet was een zoon van de Advocaat Pieter Gasinjet en Anna Hillegonda Bavinge. Hij studeerde evenals zijn vader rechten aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1812. Na zijn afstuderen werd hij Advocaat in Peize. In hetzelfde jaar werd hij benoemd als Burgemeester van zowel gemeente Peize als gemeente Eelde. Hij volgde daarin Warmolt Tonkens op.

Van zijn vader erfde hij in 1819 Huize Woldrust te Peize, hij beëindigde in dat jaar zijn burgemeesterschap in beide gemeenten en zette zijn praktijk als Advocaat weer voort. Hij werd in het ambt van burgemeester ook weer opgevolgd door Warmolt Tonkens.

In 1819 trouwde hij met Catharina Johanna Wilhelmina van Grockman.

Na zijn overlijden in 1825 hertrouwde zijn weduwe in 1826 met Hendrik Tonkens, die op dat moment burgemeester van gemeente Eelde was.

Huize Woldrust.

Huize Woldrust of ook wel Huize Woudrust genoemd, was een door Pieter Gasinjet tot herenhuis verbouwde boerderij met bijbehorende tuin, appelhoven, laan en pleinen. Na het overlijden van de weduwe van Gijsbert Carel Ferdinand Gasinjet in 1836 kwam haar tweede echtgenoot Hendrik Tonkens samen met zijn stiefzoon Lodewijk Carel Ferdinand Gasinjet in het bezit van dit landgoed in Peize. In 1840 nam Tonkens het aandeel van zijn stiefzoon over en liet in 1846 een nieuw landhuis Woldrust bouwen. Tonkens raakte echter in de financiële problemen, hierdoor werden zijn bezittingen in 1867 in het openbaar verkocht.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Burgemeester Gerrit Oosting

Gerrit Oosting werd geboren op 12 april 1941 in Zwartemeer, hij overleed in Oldenzaal op 15 november 2012. Hij is 71 jaar oud geworden.

Oosting was een politicus van PvdA huize.

Politieke functies.

Gerrit Oosting heeft een aantal politieke functies bekleed, hieronder een overzicht van deze politieke functies.

  • Wethouder van gemeente Oldenzaal, van 1978 tot 1987.

  • Burgemeester van gemeente Gieten, van 1987 tot 1997.

  • Waarnemend Burgemeester van  gemeente Eelde, van 1991 tot 1992. Daarin nam hij waar voor Alexander Tchernoff. Hij werd na zijn waarnemend burgemeesterschap opgevolgd door Pieter van Veen.

  • Waarnemend Burgemeester van gemeente Ambt Delden, van 1998 tot 2001.

  • Waarnemend Burgemeester van Vlagtwedde, in 2009.

Het leven.

Gerrit Oosting begon zijn carrière als leraar in het onderwijs in de plaats Oldenzaal in provincie Overijssel. In 1978 legde hij zijn onderwijsfunctie neer, in plaats hiervan koos hij voor een politieke carrière, hij werd toen in deze plaats wethouder voor de Partij van de Arbeid.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Burgemeester Engelke Timmerman

Engelke Johannes Anthonie Timmerman werd geboren op 19 mei 1805 in Roden, hij overleed in Eelde op 24 maart 1896. Hij is 92 jaar oud geworden.

Het leven.

Engelke Timmerman was een zoon van de militair Christian Willem Timmerman en Jurina Geertruide van Sidenborg. Evenals zijn broer Jan Gerard Martinus, die Burgemeester van Peize was, vervulde hij voorafgaande aan zijn Burgemeesterschap een militaire loopbaan. Engelke nam in 1832 deel aan de belegering van de Citadel van Antwerpen.

Op 12 juni 1838 trouwde Timmerman in Woudrichem met de in Ermelo geboren Magthilda arntzen, dochter van de predikant Gerhardus Hermanus arntzen en Gezina Johanna Christina van Rhede.

Burgemeester.

In 1860 werd hij op 55 jarige leeftijd benoemd tot Burgemeester van gemeente Eelde. Daarin volgde hij Willem van Riesen op.

Hij bezat toen de rang van kapitein in het leger. Voor zijn deelname aan de gevechtshandelingen bij Antwerpen werd hij in1882 als gepensioneerd Kapitein bevorderd tot Majoor. Timmerman vervulde het burgemeesterschap tot op hoge leeftijd. In augustus 1895 werd hem, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Eelde. Hij was op dat moment 90 jaar.

Timmerman werd opgevolgd door Jan-Kees Wiebenga. Nog geen jaar later overleed Timmerman in maart 1896 aldaar.

Tijdens zijn burgemeesterschap woonde hij in het Nijsinghuis, dit gebouw werd later als gemeentehuis gebruikt. Timmerman woonde hier tot aan zijn overlijden.

 

Burgemeester Bernardus Struben

Meester Bernardus Struben werd geboren op 16 mei 1908 in Meppel, hij overleed in Haren op 26 juni 1993. Hij is 85 jaar oud geworden.

Het leven.

Bernardus Struben studeerde rechten.

Hij was in de eerste jaren van de tweede wereldoorlog leider van de distributiedienst in de gemeente de wijk.

Per 15 mei 1941 werd hij benoemd tot Burgemeester van gemeente Eelde. Hij volgde daarin Hugo Bloemers op.

Bij besluit van de commissaris-generaal voor bestuur en justitie werd hij op 14 mei 1943 ontslagen en vervangen door NSB Burgemeester Dijkstra. Struben dook vervolgens onder. Na de oorlog keerde Meester Struben terug in gemeente Eelde, waar hij van 1 december 1945 tot 1 juni 1973 opnieuw Burgemeester was. Hierna werd hij opgevolgd door Jan-Kees Wiebenga.

Struben was betrokken bij de totstandkoming van het eerste Bloemencorso in Eelde in 1957. In 1968 werd hij benoemd tot Ridder van Oranje Nassau.

Nevenfuncties.

Struben had een aantal nevenfuncties, hij was onder andere Voorzitter van de Burgemeesterskring Noord-Drenthe, Commissaris van de GSD busdienst en lid van de Raad van bestuur van Groningen Airport Eelde.

Na pensioen.

Na zijn pensionnering vestigde hij zich met zijn vrouw in Haren. In 1974 werd hij benoemd tot ereburger van Eelde.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Burgemeester Alexander Tchernoff

Alexander Tchernoff is op 14 januari 1942 geboren in Nederlands Indië.

Het leven.

De vader van Tchernoff is afkomstig uit de Oekraïne, en studeerde tropische landbouw aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen, waarna hij in Nederlands Indië ging werken.

De moeder van Tchernoff is afkomstig uit Engeland, zij had Russische voorouders.

Alexander Tchernoff is in 1967aan de Rijks Universiteit in Leiden afgestudeerd in de rechten, daarna ging hij werken als beleidsambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse zaken.

Burgemeester.

In 1983 werd Tchernoff benoemd tot Burgemeester van gemeente Eelde. Daarin volgde hij Jan-Kees Wiebenga op.

8 Jaar later werd Tchernoff opgevolgd door Gerrit Oosting, Tchernoff maakte de overstap als Burgemeester naar de gemeente De bilt, hier bleef hij aan als Burgemeester tot hij in januari 2007 met pensioen ging.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Hilde Kamminga (Raadslid)

Mijn naam is Hilde Kamminga, sinds 27 maart ben ik namens Gemeentebelangen raadslid, in de mooie gemeente Tynaarlo.

Het raadslidmaatschap had ik zeker nog niet verwacht, des te meer energie geeft me dit nu er zoveel mensen vertrouwen in mij hebben uitgesproken.

Doordat ik nieuw in de politiek ben en nog niet al te oud, denk ik dat ik meer open naar de vraagstukken kan kijken en dit op een andere manier kan relativeren. Daarnaast wil ik graag jongeren en jong volwassenen enthousiast maken voor de politiek, laten zien dat ook jonge mensen dit kunnen. De lokale politiek maken tot iets van iedereen.

Door mijn werk in de zorg en het zijn van mantelzorger kom ik veel met het sociale domein in aanraking. Nadat in 2015 de zorg vanuit Den Haag is overgeheveld naar de gemeente is er veel veranderd. Er gaan veel dingen goed, waaronder de sociale teams, hiervan moeten we zorgen dat dit goed blijft gaan. Ik zal mijn ogen en oren openhouden voor de dingen die minder goed gaan of waar nog verbeteringen in te halen zijn.

Dit is mijn eerste termijn als raadslid, een periode waarin ik veel dingen zal moeten bijleren en mezelf kan ontwikkelen. Om dit zo goed mogelijk te doen hoor ik ook graag vanuit jou, de inwoner van Tynaarlo, waar de verbeteringen binnen de gemeente ligt, maar ook zeker wat er al wel goed gaat.

Ik hoop een ieders vertrouwen in mij waar te kunnen maken en een stem te zijn voor jong en oud, om de brug tussen de politiek en de inwoners zo klein mogelijk te maken.

Kandidaten kieslijst 2018.

Vor de verkiezingen voor de Gemeenteraad, welke zullen plaatsvinden op woensdag 21 maart 2018 staan er voor Gemeentebelangen Tynaarlo in totaal 15 kandidaten op de kieslijst.

Onze kandidaten willen zich graag even aann u voorstellen, zodat u weet waar onze kandidaten voor staan en met wie u te maken heeft als u op 21 maart naar de stembus gaat.

Positie 1, onze lijsttrekker.

Peter van Es.

Positie 2.

Jarko Weering. 

Positie 3.

Tiemon Boerema.

 Positie 4.

Hilde Kamminga.

 Positie 5.

Tineke Terwal.

Positie 6.

Leo Eissens.

Positie 7.

Mart Platje.

Positie 8.

Grétia Boelens.

Positie 9.

Wil Paré.

Positie 10.

Ties Polling. 

Positie 11.

Roelof van Wijk. 

Positie 12.

Dennis Franke.

Positie 13.

Gea Arends.

Positie 14.

Roelof Krijthe. 

Positie 15.

Willem Hönebecke jr.

De Fractie vanaf 2014.

Vanaf 2014 tot 2018 bestond de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo uit de volgende personen.

Raadsfractie.

Peter van Es (fractievoorzitter).

Jarko Weering (raadslid ).

Steunfractie.

Tiemon Boerema

Wil Paré