Megasupermarkt Ter Borch slecht voor winkeliers Tynaarlo, gevolgen voor Eelde-Paterswolde worden onderschat

Donderdag 3 november organiseerden de ondernemersvereniging EP Zakelijk en de commerciële club Eelde in De waterburcht te Eelde een informatieavond voor ondernemers, de Gemeente en de Gemeenteraad over de gevolgen van een vestiging van een supermarkt in Ter Borch.

Veel ondernemers waren aanwezig op de avond die door Jacques d’Ancona aan elkaar werd gepraat, de Gemeente liet verstek gaan. Ook de actiegroep Stop Tynaarlo uit Ter Borch , tegenstanders van de supermarkt was aanwezig.

Namens Gemeentebelangen hadden Peter van Es en Tineke Terwal aan de uitnodiging gehoor gegeven. Het was natuurlijk een prima moment om kennis te nemen van het rapport en om met de ondernemers van gedachten te wisselen.

EPZ en de Commerciële club Eelde hadden het gerenomeerde adviesbureau droog Trommelen en partners (DTNP) gevraagd om een second opinion te geven op het onderzoek van Bureau stedelijke Planning (BSP), wat eerder in opdracht van de gemeente Tynaarlo is uitgevoerd. BSP is gevraagd om een analyse te maken van de behoefte aan een supermarkt in Ter Borch en de effecten daarvan op omliggende supermarkten en ondernemers te beoordelen.

 

Niet vóór de supermarkt.

Zoals bekend zijn de ondernemers uit Eelde en Paterswolde net als 2/3 deel van de inwoners van de wijk Ter Borch tegenstanders van de erg grote supermerkt van 2000m2 winkeloppervlak. De ondernemers zetten grote vraagtekens bij het rapport dat de gemeente liet maken door het Bureau Stedelijke Planning

 

Effecten worden onderschat.

DTNP stelt dat het rapport van Gemeente Tynaarlo niet deugt en dat BSP de gevolgen van de mega-supermarkt onderschat. De verdringingseffecten zijn veel groter dan in het rapport wat in opdracht van de Gemeente is gemaakt. Zo stellen de onderzoekers van DTNP.

De supermarkt heeft volgens DTNP een jaaromzet nodig van 16 miljoen euro, en dat kan niet alleen uit Ter Borch komen.

De supermarkten in de wijde omgeving kunnen een omzetderving van gemiddeld 12% verwachten, waarbij de supermarkten vlak bij, zoals de albert Heijn in Paterswolde, de Jumbo en Lidl in Eelde nog meer zullen lijden dan de wat verder weg gelegen winkels. Niet alleen de supermarkten, maar ook de overige winkels en ondernemingen kunnen een behoorlijke daling van hun omzet tegemoet zien.

 

Een levendige discussie.

Na de presentatie van het rapport ontstond een levendige discussie en werden er ter verduidelijking nog enkele vragen gesteld.

De aanwezige Raadsleden werd gevraagd om hun mening over het rapport te geven. De raadsleden zagen van een reactie af en gaven aan dit pas te doen tijdens de beraadslagingen in de Gemeenteraad.

Peter van Es wilde wel reageren op de gestelde vraag en gaf aan dat het onmogelijk was om het rapport in een paar minuten goed te beoordelen. De gepresenteerde uitkomst verrastte van Es echter niet. In een eerste reactie kon hij wel zeggen dat een quick scan van het rapport voor hem geen aanleiding was om het standpunt, dat Gemeentebelangen tegen een supermarkt in Ter Borch is, te wijzigen.

Na afloop van de presentatie en discussie hebben van Es en Terwal nog met verschillende ondernemers nagepraat.

Al met al een zeer informatieve en nuttige avond, waarvoor Gemeentebelangen de organisatoren EPZ en de Commerciële Club Eelde nog eens hartelijk wil bedanken.