Statutenwijziging stichting openbaar onderwijs Baasis.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 november 2016 stond het punt met betrekking tot het wijzigen van de statuten van Stichting Openbaar Onderwijs Basis op het bespreekgedeelte van de agenda.

Gevraagd besluit.

Instemmen met de voorgestelde wijzigingen in de statuten van Stichting Openbaar Onderwijs Baasis.

De behandeling.

Jarko Weering heeft tijdens de Raadsvergadering aangegeven dat het tot op heden zo is dat de gemeenteraden van Haren en Tynaarlo beide akkoord dienen te gaan met het ontbinden van Stichting Baasis.

Het lijkt er sterk op dat na het wijzigen van de voorliggende statuten slechts een van beide Raden hiertoe kan besluiten

In het ene artikel wordt geschrapt dat beide gemeenteraden nodig zijn om de stichting te ontbinden, terwijl in een ander artikel vermeld staat dat een gemeenteraad hiertoe bevoegd is.

In het eerste artikel staat echter vermeld dat met gemeenteraad beide gemeenteraden bedoeld wordt.

Weering gaf aan dat het dus niet duidelijk is of een of beide gemeenteraden hiertoe nodig zijn. Het lijkt er op dat er een conflict staat in de statuten.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 november is er nog geen besluit genomen over dit agendapunt, de besluitvorming zal plaatsvinden tijdens de Raadsvergadering van 6 december 2016.