Ledenvergadering van 24 november 2016.

Op donderdag 24 november 2016 hield de Kiesvereniging van Gemeentebelangen Tynaarlo haar ledenvergadering bij   Café G. en A. Boelens in het centrum van Eelde.

Er was een goede opkomst en er werd kritisch en constructief gediscussieerd.

De Fractie deed verslag aan de leden wat er zich zoal de afgelopen periode heeft                 afgespeeld en hoe de besluitvorming omtrent bepaalde agendapunten tot stand is gekomen.

Verder kwamen er nog een aantal zaken aan de orde die op dit moment nog spelen in onze       gemeente. Zo werd er gesproken over de toekomst van Vliegveld Groningen Airport Eelde, de mega-supermarkt die gepland staat in Ter Borch, het centrum van Eelde,   het terrein van de Prins Bernardhoeve en andere actuele onderwerpen die in onze gemeenschap spelen.

Er blijven dus genoeg zaken die onze aandacht vragen.

Op de agenda stond ook het punt met betrekking tot de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Er werd vooruitgeblikt op onze strategie die we willen gaan volgen. Er werden deze avond een groot aantal ideeën gelanceerd, Maar hierover hoort u later uiteraard meer van ons.

Na afloop werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig nagepraat. Al met al kijken we terug op een vruchtbare ledenvergadering.