Stop Tynaarlo op bezoek bij Gemeentebelangen.

Op 7 december 2016 hebben de Raadsleden van Gemeentebelangen Tynaarlo, Peter van Es en Jarko Weering gesproken met een afvaardiging van de actiegroep Stop Tynaarlo. Fractievoorzitter Peter van Es had hen daartoe voor een keukentafelgesprek bij hem thuis uitgenodigd. Het initiatief voor een gesprek kwam van Stop Tynaarlo.

Stop Tynaarlo wilde graag met Gemeentebelangen van gedachten wisselen over het voornemen van de Gemeente om de vestiging  van een supermarkt in Ter Borch toe te staan en over het verkeer in de wijk.

Stop Tynaarlo.

De actiegroep Stop Tynaarlo is opgericht door een groep inwoners uit de wijk Ter Borch in Eelderwolde om de vestiging van een supermarkt in de wijk tegen te gaan. Men is tegen de geplande supermarkt omdat dit ten koste van de leefbaarheid, de rust en verkeersveiligheid in Ter Borch zou gaan.

Het gesprek.

Het gesprek ging vanzelfsprekend meteen over de verkeersveiligheid in de wijk. De dag voor het gesprek had de Gemeenteraad namelijk net gesproken over het loslaten van het maximum van 250 motorvoertuigbewegingen per uur over de Borchsingel. De Raad heeft op 27 september besloten om dit maximum als kader te hanteren, en nu komt men daar al weer op terug. Stop Tynaarlo gaf aan dat als die norm losgelaten wordt men wel eist dat de veiligheid en dan met name rondom de scholen gewaarborgd blijft. Belangrijker dan de 250 vinden ze dat er vastgehouden wordt aan de richtlijn van de 6000 verkeersbewegingen per etmaal. De Gemeenteraad neemt hierover op 20 december definitief een besluit.

Voor het verslag van het agendapunt van 6 december verwijzen wij u naar onderstaand artikel.

Verkeersnorm Ter Borch foutief, Tynaarlo biedt excuses aan.

Supermarkt.

Een ander punt waarover natuurlijk gesproken werd is het vestigen van de supermarkt in de wijk. Immers hierin ligt de ontstaansreden van de actiegroep; men is er faliekant op tegen. Op dit punt bestaat er geen verschil van mening tussen Gemeentebelangen en de actiegroep. Men gaf nog eens de argumenten aan waarom ze tegen de supermarkt zijn.

Er was geen supermarkt gepland in de wijk en dat wist men toen men er ging wonen. Men is daar in de wijk gaan wonen voor de rust, het zou een wijk zijn én blijven met een groene landelijke uitstraling, waar een supermarkt beslist niet in past. En al zeker geen supermarkt van een dergelijke omvang. Verder gaat het ten koste van de leefbaarheid, de rust en verkeersveiligheid in de wijk.  Men heeft het gevoel dat er door de gemeente niet naar hen geluisterd wordt. Immers uit een enquête is gebleken dat de supermarkt niet gewenst is door ongeveer 2/3 deel van de inwoners van Ter Borch, en ook de ondernemers in Eelde en Paterswolde zijn er tegen. Toch wil  het College van B&W, gesteund door een meerderheid van de Gemeenteraad dit gewoon doorzetten.  Zoals gezegd bestaat er geen verschil van mening tussen Gemeentebelangen en de actiegroep. Gemeentebelangen is en blijft gewoon tegen .

Appartementen.

Stop Tynaarlo wil graag dat de gemeente vasthoudt aan de oorspronkelijke bestemming van de entree van de wijk. Er zou daar namelijk een appartementencomplex gebouwd worden. Door het instorten van de woningmarkt hebben de projectontwikkelaars daarvan afgezien  en besloten om daar een supermarkt te vestigen. De woningmarkt is inmiddels echter weer behoorlijk aangetrokken. In een ander deel van de wijk is ook een appartementencomplex gebouwd, in minder dan geen tijd waren alle appartementen verkocht. Dit kan dus als een goede graadmeter gezien worden voor het bouwen van een dergelijk complex in het entreegebied.

Alle 4 de aanwezigen waren het er over eens dat het een prettig gesprek is geweest.