Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.

Vries, 20 december 2016.

Tijdens de Raadsvergadering diende Gemeentebelangen een motie vreemd aan de agenda in, samen met de fracties van CDA, ChristenUnie en GroenLinks.

Het onderwerp van de motie luidde: Wagiv faredzjualev.

Wat was de reden van de motie?

In het dorp Eelde woont de heer faredzjualev al ruim 15 jaar. Hij is naar Nederland gekomen met zijn moeder, ze zijn gevlucht uit Azerbeidzjan. Heer faredzjualev heeft in Eelde een gezin gesticht, hij is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Zijn vrouw en kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit, hij zelf echter niet.

Nu is de heer faredzjualev uitgeprocedeerd en moet hij Nederland verlaten, zijn vrouw en kinderen mogen hier echter wel blijven.

Gemeentebelangen vindt, net als de overige 3 indienende fracties dat dit inhumaan is, wij willen dan ook dat onze burgemeester al het wettelijk toelaatbare in het werk stelt, om er zo voor te proberen te zorgen dat deze beste man in ons land mag blijven wonen bij zijn gezin.

Mocht dit niet lukken, dan moet de heer faredzjualev terug naar Azerbeidzjan, hij zal dan hoogstwaarschijnlijk meteen opgepakt worden en naar de gevangenis gebracht, waar hij dan een straf van 2 jaar moet uitzitten voor het ontduiken van zijn dienstplicht.

Voor de inhoud van de motie klikt u op de link hieronder.

Motie faredzjualev.

De behandeling.

Raadslid Kraaijenbrink van Leefbaar verliet de vergadering, hij wilde zich niet met deze kwestie bemoeien. Door het verlaten van de vergadering door Kraaijenbrink, bestond de gemeenteraad nog uit 22 leden.

Een aantal partijen gaven aan zich niet als gemeenteraad met deze kwestie te willen bemoeien als zijnde raadsfractie. Zij waren van mening dat de wet gewoon uitgevoerd moest worden, zonder op de inhoud in te gaan en zonder kennis te nemen van deze inhoud. Dit waren de fracties van VVD, D66 en PvdA.

De overige partijen waren erg begaan met het lot van heer faredzjualev.

Even snel de stemmen tellende, zou de uitkomst op 11 voor en 11 tegen komen te staan.

De fractie van Gemeentebelangen kon raadslid van den Boogaard toch overtuigen van de in humaniteit, waardoor hij op het laatste moment toch voor de motie stemde.

De uiteindelijke uitslag was 12 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Daarmee werd de motie aangenomen.