WMO verordening gerepareerd.

Vries, 20 december 2016.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd de reparatie van de verordening voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning besproken.

Gevraagd besluit.

Artikel 12 van de huidige verordening WMO 2015 aanpassen.

Waarom dient de WMO verordening gerepareerd te worden?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een uitspraak gedaan, in deze uitspraak stelt deze centrale Raad dat de grondslag voor de kostprijs van de algemene voorziening in de verordening opgenomen dient te zijn, om de financiële haalbaarheid voor de cliënten te verduidelijken.

In de huidige verordening wordt de kostprijs van de algemene voorziening niet vermeld en zijn alleen de eventuele korting en mogelijke tegemoetkoming in de kosten beschreven.

Om uitvoering te kunnen blijven geven aan het huidige beleid met een algemene voorziening schoonmaak is een aanpassing van de WMO-verordening noodzakelijk om tegemoet te komen aan deze uitspraak van de CRvB.

De behandeling.

Gemeentebelangen heeft tijdens dit agendapunt geen woordvoering gehad. De fractie van Gemeentebelangen is van mening dat de reparatie van de verordening uitsluitend wettelijk van aard is.

GroenLinks gaf tijdens de behandeling echter aan dat er veel meer gewijzigd werd, dan wettelijk voor de reparatie noodzakelijk is.

Om alle Raadsfracties de kans te geven deze wijzigingen tot zich te nemen, is het agendapunt aangehouden, het komt tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 januari 2017 weer terug op de agenda.