Woningbouw Paterswolde Noord.

Vries, 20 december 2016.

In Paterswolde staat nog steeds het gebouw van de voormalige school, OBS school Noord. Een projectontwikkelaar heeft dit gebiedje tot zijn uitdaging  genomen. Hij wil hier een aantal woningen realiseren.

Op dinsdag 20 december 2016 werd deze ontwikkeling besproken in de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo.

Gevraagd besluit.

De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidshinder “Woningbouw Paterswolde noord” ter inzage te leggen.

De behandeling.

Gemeentebelangen had geen vragen of opmerkingen over dit bestemmingsplan, daarom had de fractie ook geen woordvoering. Inhoudelijk was alles volkomen duidelijk.

Het besluit.

De voorzitter van de Raad vroeg de fracties of er meteen gestemd kon worden over dit bestemmingsplan, of dat het bestemmingsplan doorgeschoven moest worden naar de raadsvergadering van 17 januari 2017 voor de besluitvorming.

Unaniem werd besloten dat er onmiddellijk overgegaan kon worden tot besluitvorming.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in het voorstel en stemde dus in.

De voltallige Raad stemde in met het voorgelegde besluit.