Ben Feringa ontvangt erepenning van Tynaarlo.

Eelde, 22 december 2016.

In onze gemeente woont in het dorp Paterswolde een man die enorm groot is in het verschrikkelijk kleine.

Professor Doctor Ben Feringa ontving dit jaar de nobelprijs voor de scheikunde. Hij ontving deze prijs voor het ontwikkelen van moleculaire machines.

Feringa is reeds sinds 1988 hoogleraar scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Moleculaire motoren.

In 2011 slaagde Feringa er als werelds eerste in moleculaire motoren te synthetiseren die onder invloed van ultraviolet licht blijven draaien. Wereldwijd beschouwen zijn vakgenoten deze doorbraak als een van de hoogtepunten van de moderne scheikunde.

Met zijn onderzoeksgroep is Feringa er in geslaagd een nano-autootje te ontwikkelen, een molecuul dat over een metaaloppervlak kan bewegen. Het minuscule voertuig bestaat uit een langwerpig molecuul met aan de vier uithoeken moleculaire motoren die als wielen fungeren.

In 10 stappen legde het voertuig een afstand af van ongeveer 6 nanometer in bij benadering een rechte lijn. Hierdoor worden talloze toepassingen in de toekomst mogelijk, zoals afgifte van medicijnen in het lichaam.

Een nano-machine is ongeveer 1000 maal dunner dan een menselijke haar, dus dat is wel extreem klein

Uitreiking erepenning.

Op 22 december 2016 waren de Raadsleden uitgenodigd in de dorpskerk in Eelde. In de dorpskerk kreeg Ben L. Feringa de erepenning uitgereikt door Burgemeester Marcel Thijsen.

Namens Gemeentebelangen was Raadslid Jarko Weering hierbij aanwezig.

Na de mooie toespraak van de burgemeester en de uitreiking van de erepenning kreeg heer Feringa ook nog het woord. Hij gaf aan dat hij zeer vereerd was met het verkrijgen van de mooie penning. Feringa woont met veel plezier in Paterswolde. Hij gaf aan dat hij toch wel veel inspiratie heeft gehaald uit de mooie natuur dat Eelde en Paterswolde rijk is.

Na afloop.

Na afloop was er nog een hapje en een drankje in het Loughoes. In het Loughoes sprak Weering nog even met Feringa over de moleculaire technologie. “Wat een gedreven en enthousiaste man”, aldus Weering. Als je hem een vraag stelt over zijn vakgebied, raakt hij bijna niet uitgesproken, ook al ben je maar een leek op dat gebied, zoals Jarko Weering duidelijk is.

Gemeente Tynaarlo en met name het dorp Paterswolde mag trots zijn op een dergelijke gedreven, energieke en enthousiaste man in dit vakgebied. Wat een grootheid.