Raadsvergadering `17 januari 2017

Vries, 17 januari 2017.

Voorafgaand aan de Gemeenteraadsvergadering vond een naturalisatie plaats. Een jongedame legde de eed af, waardoor ze het Nederlanderschap verkreeg. Het is toch altijd een mooi moment om hier getuige van te mogen zijn.

Na de naturalisatie ging de Raadsvergadering van start, de voorzitter, Burgemeester Thijsen opende de vergadering.

Tijdens de vaststelling van de agenda stelde de voorzitter voor om agendapunt 16 met betrekking tot het beleid van de voorziening schoonmaakondersteuning aan te houden, aangezien er voor de deelnemende gemeenten in combinatie met de minister nog onderhandelingen plaatsvinden. Deze onderhandelingen wil het College van B&W graag afwachten, alvorens er een besluit genomen wordt.

Agendapunt 15 met betrekking tot de WMO verordening is min of meer gekoppeld aan agendapunt 16, daardoor verzocht de voorzitter ook om dit agendapunt aan te houden.

Agendapunt 17, met betrekking tot een brief van het College van B en W over het proces en de stand van zaken van de prestatieafspraken behoort tot de portefeuille van Wethouder BerendsWethouder Berends was tijdens deze raadsvergadering afwezig in verband met ziekte. Daarom verzocht de voorzitter ook dit agendapunt aan te houden tot Wethouder Berends weer beter is.

De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel van de voorzitter.

Hierdoor was de agenda van de Raadsvergadering aanzienlijk ingekort, nu stonden uitsluitend nog de agendapunten van het besluitgedeelte op de rol.

De agenda werd na een klein half uurtje reeds weer gesloten door de voorzitter.

Hieronder een overzicht van de overgebleven agendapunten, als u op een van de links hieronder klikt, dan leest u de inhoud en de afhandeling van het betreffende agendapunt.

Huisvesting Onderwijs Tynaarlo.

Archieven van Tynaarlo.

Commissie bezwaarschriften naar Assen.