Archieven van Tynaarlo.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot de verordening voor de archieven in Tynaarlo op de agenda.

De huidige archiefverordening, welke op 11 januari 2015 is vastgesteld, dient aan de gewijzigde archiefregelingen en de wet Revitalisering Intern Toezicht te worden aangepast.

De archiefverordening wordt gezien als kapstok voor de nader vast te stellen interne regelgeving, zoals het besluit informatiebeheer.

Gevraagd besluit.

De archiefverordening Tynaarlo 2017 vaststellen.

Het besluit.

Er heeft niemand een motie of amendement ingedienD.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in de nieuwe archiefverordening.

De Gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.