Protestactie op het Kampje in Eelde.

Eelde, 21 januari 2017.

Op dinsdag 20 december 2016 heeft Gemeentebelangen tijdens de gemeenteraadsvergadering samen met het CDA een motie ingediend. In deze motie werd Burgemeester Thijsen opgeroepen al het mogelijke in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat Wagiv faredzjualev niet uit Nederland gezet wordt.

Wagiv faredzjualev woont al meer dan 15 jaar in Eelde en in Nederland, hij heeft een gezin gesticht. Het zou toch onmenselijk zijn dat zijn 2 kinderen zonder vader moeten opgroeien!

Handtekeningenactie.

Toen op de Westerburcht, de school waar de kinderen van Wagiv naar toe gaan, bekend werd dat faredzjualev uitgezet dreigde te worden, is er meteen een actie op poten gezet om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen van mensen die het met deze uitzetting niet eens zijn. Deze actie is met name via facebook gevoerd.

Er hebben een groot aantal mensen de petitie getekend, op 21 januari waren dit er ruim 5000. Op vrijdag 27 januari 2017 stond op Twitter echter dat dit aantal was geklommen naar bijna 6500 handtekeningen.

Protestactie.

Op zaterdag 21 januari is er een protestactie georganiseerd op het Kampje in het centrum van Eelde.

Een groot aantal mensen uit Eelde waren aanwezig tijdens de protestactie. Namens Gemeentebelangen waren Jarko Weering en Peter van Es vertegenwoordigd. Gelukkig waren er meer raadsleden aanwezig.

Tijdens deze protestactie zijn de handtekeningen overhandigd aan Burgemeester Thijsen.

Voorafgaand aan het overhandigen werd om klokslag 15.00 uur de klok van de dorpskerk geluid, tijdens het luiden van de klok werd er door de aanwezigen een minuut lang zoveel mogelijk geluid gemaakt. Eelde heeft zich laten horen.

Eeldeheeft Wagiv faredzjualev in hun midden en hart gesloten, Wagiv faredzjualev moet blijven.

Het woord van Wagiv.

Wagiv faredzjualev kreeg op het podium op het Kampje ook nog zelf het woord. Hij was erg emotioneel, hij sprak met tranen in zijn ogen. Hij bedankte alle mensen die hem steunen en aanwezig waren op het Kampje. Hij bedankte ook Marcel Thijsen voor alles wat hij voor hem doet en heeft gedaan om te proberen dat hij in Nederland mag blijven wonen.

Vele aanwezigen vonden dit een moeilijk moment, een brok in de keel en tranen in de ogen waren bij een groot aantal het gevolg.

Hoop.

Eelde heeft, net als de fractieleden van Gemeentebelangen goede hoop dat de staatssecretaris een wijs en menselijk besluit neemt en er daarmee voor zorgt dat Wagiv faredzjualev in Eelde en bij zijn gezin mag blijven wonen.

Op 3 februari loopt het ultimatum af. Tot die tijd blijft het erg spannend.