Rietwijk Noord, beeldkwaliteitsplan.

Vries, 14 februari 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het beeldkwaliteitsplan voor de deelwijk Rietwijk noord op de besluitagenda. Rietwijk noord is een deelwijk van de in Eelderwolde liggende wijk Ter Borch.

In de voor het noordelijke gedeelte van Rietwijk opgestelde beeldkwaliteitsplan staat de welstandcriteria voor de verschillende woningtypes opgenomen, welke in deze deelwijk kunnen worden gebouwd.

Onder de welstandscriteria verstaan we onder andere de kleurstelling, het gebruik van verschillende materialen en de vormgeving van bijvoorbeeld de daken.

De deelwijk Rietwijk noord bestaat uit een aantal eilanden. De eilanden worden op dit moment bouwrijp gemaakt. Bouwrijp houdt in dat de grond voorbereid wordt op het kunnen bouwen van een woning.

Om het beeldkwaliteitsplan vast te kunnen stellen is en inspraakprocedure nodig.

Waarom dit beeldkwaliteitsplan?

In 2013 is er een bestemmingsplan vastgesteld voor Rietwijk Noord. In dit bestemmingsplan is een fout geslopen.

Er loopt een gasleiding dwars door de wijk, deze leiding is in de wijk ingericht als ecozone. Dit is in het bestemmingsplan ook als zodanig opgenomen. Deze ecozone is echter iets te ver zuidelijk gelegd, hierdoor loopt de natuurbestemming voor een deel over het gebied dat als tuinen dienst zou moeten doen. Dit levert allerlei praktische en juridische bezwaren op. Door de verkeerd gesitueerde ecozone kunnen de tuinen van een eiland niet ingericht worden als een tuin.

De ecozone is al aangelegd en wordt beheerd door Natuurmonumenten.

Om dit probleem op te lossen dient er nu dus een nieuw plan vastgesteld te worden, dit is dit beeldkwaliteitsplan.

Gevraagd besluit.

Het ontwerp van het beeldkwaliteitplan Rietwijk Noord vrijgeven voor een inspraakprocedure.

De behandeling.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in het nieuwe beeldkwaliteitsplan voor Rietwijk Noord.

De Raad heeft unaniem voor het voorstel gestemd, daarmee is het dus met algehele stemmen aangenomen.