Mariaschool wordt uitgebreid.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de spoedaanvraag voor de uitbreiding van de Mariaschool, de Rooms Katholieke Basisschool in Eelde op de agenda.

Gevraagd besluit.

  1. Voor de extra permanente groep het bestaande krediet voor de Mariaschool verhogen met € 117.180 naar € 1.053.385,-

  2. De bijbehorende extra kapitaallasten á € 1.878,- dekken uit het structurele budget voor het accommodatiebeleid;

  3. Een economisch krediet van € 133.103,- voor de tijdelijke groep beschikbaar stellen en ter dekking van de kapitaallasten een bestemmingsreserve van € 143.086,- vormen ten laste van de Argi;

  4. Een economisch krediet van € 102.905,- voor het tijdelijk speellokaal beschikbaar stellen en ter dekking van de kapitaallasten een bestemmingsreserve van € 110.623,- vormen ten laste van de Argi;

Toelichting.

De Mariaschool in Paterswolde is in 2013 verhuisd naar een tijdelijke huisvesting in de wijk Groote Veen in Eelde, in afwachting van de nieuwbouw in deze wijk in Eelde. De school blijkt te groeien waardoor de definitieve huisvesting straks in Groote Veen groter moet zijn dan waar toe nu toe rekening mee is gehouden.

De groei betekent dat er recht is ontstaan op een 4de permanente groep, een 5de tijdelijke groep en een tijdelijk speellokaal.

Voor de bouw straks in Groote Veen is een aanpassing van het normbedrag nodig zodat een grotere school gebouwd kan worden. Daarvoor is het nodig dat de raad geld beschikbaar stelt. De gemeente heeft wettelijk de zorgplicht voor een aantal onderdelen van de onderwijshuisvesting. O.a. voor uitbreiding van een school.

Het bestuur van de Mariaschool heeft een spoedaanvraag ingediend. Indien zij dit niet hadden gedaan, dan was dit voorstel voorgelegd op het moment dat zij hun ontwerp en begroting voor de nieuwe school gereed zouden hebben. Dat is namelijk een formeel moment waarin de plannen worden getoetst aan nieuwe feiten en omstandigheden.

Behandeling.

Er werden geen moties en amendementen ingediend voor dit agendapunt.

Gemeentebelangen had geen woordvoering, we konden ons wel vinden in het gevraagd besluit.

De Gemeenteraad heeft met algehele stemmen (unaniem) ingestemd met het voorstel voor de Mariaschool.