Veldverlichting Vako en SVT.

Vries, 7 maart 2017.

Op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de vervanging en overdracht van de verlichting op de oefenvelden van VAKO ren SVT. Dit agendapunt stond op de besluitagenda, dus niet op de bespreekagenda.

Gevraagd besluit.

In te stemmen met:

  1. de vervanging van de veldverlichting op de oefenvelden van VAKO en SVT en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 85.000 (exclusief BTW);

  2. 2. de beschikbaarstelling van de afkoopsom en de lening voor de realisatie van een nieuw kleed- en kantinegebouw en de herhuisvesting van dorpshuisactiviteiten verstrekt aan Sport Vereniging Tynaarlo (SVT) (raadsbesluit van 4 maart 2014) – indien de vereniging een stichting opricht - te verstrekken aan een evt. door SVT op te richten stichting.

Toelichting.

Zowel de sportverenigingen SVT uit Tynaarlo als VAKO uit Vries hebben wensen neergelegd met betrekking tot veldverlichting. De verlichting van de oefenvelden van zowel de voetbalaccommodatie VAKO, als die van Tynaarlo zijn ruim 40 jaar oud en eigendom van gemeente Tynaarlo. De veldverlichting is volgens Gemeentewerken binnen 5 jaar toe aan vervanging.

Volgens het sportbeleid zullen, voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden, alle opstallen op de buitensportcomplexen in eigendom aan de gebruikers worden overgedragen. Tot de opstallen behoren kantines, kleedkamers, tribunes, lichtmasten en materiaalbergingen.

gemeente Tynaarlo vergoed het achterstallig onderhoud.

Nu de lichtmasten vervangen dienen te worden, is dit een natuurlijk moment om deze in goede staat over te doen.

Behandeling.

Er zijn geen moties of amendementen ingediend.

Gemeentebelangen had geen woordvoering, zij kon zich wel vinden in het gevraagd besluit.

De gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het voorstel.