Tennisbanen ZTC renoveren.

Vries, 7 maart 2017.

De renovatie van de tennisbanen van de Zuidlaarder Tennisclub ZTC werd behandeld tijdens de Gemeenteraadsvergadering. Dit agendapunt was een besluitstuk, dus geen bespreekstuk.

Gevraagd besluit.

In stemmen met het renoveren van 5 gravelbanen en 1 kunstgrasbaan bij ZTC en hiervoor een krediet van € 156.119 beschikbaar stellen, zodat de tennisbanen in goede staat worden overgedragen aan ZTC.

Toelichting.

De tennis-accommodaties in Paterswolde en vries zijn ongeveer 25 jaar geleden overgedragen van de gemeente aan de tennisverenigingen. Dit geldt niet voor de Zuidlaarder Tennisclub ZTC), deze tennisclub heeft nog 7 gemeentelijke tennisbanen in gebruik. Het clubgebouw en 2 kunstgrasbanen zijn al wel in eigendom van ZTC.

ZTC heeft, vanwege recente groei van het aantal leden, aangegeven dat de tennis-accommodatie in Zuidlaren niet meer toereikend is om de tennisspelers te kunnen faciliteren. ZTC wil de banen voor de nieuwe seizoenstart, dus voor 1 april op orde hebben.

Gemeente Tynaarlo heeft de afgelopen maanden samen met ZTC onderzocht welke mogelijkheden er zijn om ZTC voor de start van het nieuwe tennisseizoen te ondersteunen in de aanvraag.

ZTC heeft 1 tennisbaan meer, dan zij, gelet op het aantal en samenstelling van de leden, nodig heeft. Er is dus 1 tennisbaan aan overcapaciteit. De club wil deze extra baan graag behouden. Daarnaast wil de club de 2 gemeentelijke kunstgrasbanen ombouwen tot all-weaterbanen.

Gemeente Tynaarlo ondersteunt de club in de kosten van het op orde brengen van de gemeentelijke gravelbanen en 1 kunstgrasbaan. De meerkosten van de extra tennisbaan overcapaciteit en de meerkosten van de ombouw van de bestaande kunstgrasbanen naar all-weaterbanen zijn echter voor rekening van de club zelf.

Het bestuur van ZTC en het College van B&W hadden, onder voorbehoud van instemming van de Raad, overeenstemming bereikt over de overdracht van de tennisaccommodatie, het op orde brengen van de banen, het daarbij behorende kwaliteitsniveau, en de daarvoor benodigde afkoopsom. Deze overeenstemming is vastgelegd in een verklaring. Op dinsdag 14 februari is ook de Algemene Ledenvergadering akkoord gegaan.

De behandeling.

Er zijn geen moties of amendementen ingediend voor dit voorstel.

Gemeentebelangen had geen woordvoering. We kunnen ons wel vinden in het gevraagd besluit.

Met algehele stemmen (unaniem) is de Gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel.