Bed en breakfast beleid.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad werd het beleid voor de Bed en breakfast besproken. Dit geschiedde naar aanleiding van een uitgevoerde Quick scan omtrent de B&B’s in onze gemeente.

Gevraagd besluit.

Binnen dit agendapunt werd geen besluit gevraagd, de Gemeenteraad kon eventueel de discussie voeren.

Toelichting.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 8 november 2016 heeft een deel van de Raad gevraagd om een Quick scan van de overeenkomsten met en de verschillen tussen het bed en breakfast beleid binnen onze gemeente ten opzichte van onze naburige gemeente Aa en Hunze.

In Aa en Hunze zijn ongeveer 120 B&B’s gevestigd, terwijl Tynaarlo er slechts ongeveer 30 heeft.

Behandeling.

Een groot deel van de vragen gingen over de verschillen tussen Aa en Hunze en Tynaarlo, maar ook over de uitvoering of handhaving van ons beleid.

Een aantal vragen waren bijvoorbeeld:

  • Waardoor komt het grote verschil van het aantal B&B’s in beide gemeenten?

  • Hoe kan het dat er meer B&B’s zijn, dan er vermeld staan in het overzicht van de Quick scan?

Gemeentebelangen gaf als tip aan het College van Burgemeester en Wethouders mee beleid te maken voor de verschillende vormen van recreatieve kamerverhuur, welke niet vallen onder het B&B beleid maar ook niet onder hotels vallen.

Na het stellen van de vragen en het voeren van een kleine discussie rondde de voorzitter het agendapunt af. Er hoefde geen besluit genomen te worden.