Participatiewet experiment.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2015 heeft een raadsmeerderheid ingestemd met een Motie van D66, Gemeentebelangen en GroenLinks, waarmee het College van B&W opgedragen werd met voorstellen te komen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te experimenteren met betrekking tot de participatiewet.

Reactie.

Het College heeft op 8 februari jl. de raad hierover geïnformeerd dat zij geen mogelijkheden ziet om hiermee te experimenteren. Hoofdreden is dat de gemeenten waarmee wij samenwerken niet mee willen doen, en dat het voor Tynaarlo alleen te duur en te klein van opzet wordt.

Behandeling.

De brief is op verzoek van D66 geagendeerd omdat men geluiden had ontvangen dat de andere gemeenten wellicht toch mee zouden willen doen, aangezien het in die gemeenteraden niet besproken is. Wethouder Henk Berends gaf aan dat hij de informatie van zijn collega wethouders uit die gemeenten heeft gehad. Hiermee was de zaak afgedaan.