Prestatieafspraken woningbouw.

Vries, 7 maart 2017.

Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de in onze gemeente werkzame woningbouwverenigingen.

Op 13 december 2016 heeft het College van B&W de raad geïnformeerd met betrekking tot het gevolgde proces en de stand van zaken omtrent de prestatieafspraken met de in onze gemeente werkzame woningbouwverenigingen.

Behandeling.

Op 14 februari 2017 is dit onderwerp al aan de orde geweest in de Gemeenteraad, maar de eerste termijn werd geschorst vanwege het late tijdstip.

Op 7 maart kwam het dus voor de tweede keer aan de orde. De fracties die nog niets hadden ingebracht konden deze avond alsnog hun zegje doen. Veel bijzonders kwam er eigenlijk niet uit. Dit kwam vooral omdat het de eerste keer was dat die afspraken in deze vorm gemaakt werden. Men beschouwde het als een eerste aanzet voor de volgende jaren.

De algemene tendens was dat men van mening was dat het allemaal wel wat duidelijker had gemogen en dat men dit eigenlijk voor de volgende jaren ook verwacht.

Besluit.

Een besluit werd niet gevraagd en is dus ook niet genomen. Wel is er bij dit agendapunt een motie ingediend. Hierover wordt, krachtens procedure, 21 maart gestemd omdat dan formeel de tweede termijn is.

Wie weet wat er in deze derde ronde allemaal nog uit de hoge hoed van diverse fracties wordt getoverd.