Afvalbeleid gemeente Tynaarlo.

Vries, 14 maart 2017.

Tijdens een informatieavond werd de Gemeenteraad bijgepraat over de huidige stand van zaken met betrekking tot het huidig afvalbeleid.

IN de nabije toekomst zal het beleid rondom het afval verder onder de loep genomen worden en aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Raadsleden Peter van Es en Jarko Weering waren bij deze informatieavond aanwezig.

Als we het hebben over het afval, waar hebben we het dan over?

Als we het hebben over het afval, dan hebben we het over een aantal verschillende disciplines.

 • Het Huisafval;

 • De milieustraat;

 • Het bedrijfsafval.

Huishoudelijk afval.

In totaal heeft gemeente Tynaarlo rond de 33.000 inwoners, deze inwoners wonen in ongeveer 14.000 huishoudens.

Per inwoner produceren wij ongeveer 350 kilo afval per jaar.

Het kunnen ophalen van het huishoudelijk afval en het afvoeren daarvan brengt uiteraard kosten met zich mee, deze kosten noemen we de beheerskosten. Deze kosten bedragen €175 per huishouden.

Stromen.

Er zijn verschillende stromen van het afval. Zo wordt het groente, fruit en tuinafval (GFT) afval door een persauto opgehaald. Dit geld ook voor het restafval.

Een losse stroom is het plastic en de drinkkartons, deze worden afzonderlijk opgehaald in plastic zakken.

Glas kan op een aantal plaatsen bij winkels in de glasbakken gedeponeerd worden.

Oud papier.

Oud papier is daarentegen een speciaal geval.

Oud papier wordt door verenigingen en scholen opgehaald, dit is al van oudsher gebruikelijk.

Wethouder Nina Hofstra af aan dat de dekkingsgraad voor het ophalen niet 100% is, dit houd in dat niet op alle plaatsen in de gemeente het oud papier opgehaald wordt.

Verder gaf Hofstra aan dat er subsidie verstrekt wordt aan de verenigingen en scholen, wanneer de prijs van het oud papier onder de 3,5 eurocent per kilo komt. Dit is een soort garantieprijs.

De milieustraat.

De milieustraat is in het dorp Tynaarlo gevestigd.

In 2016 zijn er in totaal 14.168 geregistreerde bezoekers geweest op de milieustraat. Waarschijnlijk zijn er meer bezoekers geweest, aangezien men zich niet hoeft te registreren voor het brengen van ijzer, klein chemisch afval (KCA) en vloeistoffen zoals olie en dergelijke.

Particulieren hebben in 2016 het volgende naar de milieustraat gebracht.

 • 40.080 kilo asbest.

 • 21.180 kilo bitumen houdend afval zoals dakleer.

 • 896.682 kilo glas in 3 verschillende kleuren.

 • 2.283 kilo EPS zoals piepschuim.

 • 19.360 kilo gips.

 • 310.140 kilo grof tuinafval.

 • 535.920 kilo grof huishoudelijk afval.

 • 407.090 kilo hout klasse B.

 • 89.710 kilo hout klasse C.

 • 11.838 kilo matrassen.

 • 172.720 kilo ijzer.

 • 655 kilo kadavers op de milieustraat.

 • 648 kilo TL en overige gasontladingslampen.

 • 271.860 kilo papier op de milieustraat.

 • 163.180 kilo puin.

 • 25.890 kilo verzameld zwerfvuil.

 • 168.600 kilo elektronische apparaten.

 • 43.280 kilo harde kunststoffen.

Bedrijfsafval.

Op dit moment zamelt gemeente Tynaarlo geen bedrijfsafval in. Dit past niet in de verordening en milieuvergunning.

Stand van zaken en het streven.

In 2016 ging 64% van het ingezamelde restafval terug als grondstof. Het doel van het beleid van Tynaarlo is dat maximaal 100 kilo grof en fijn afval per inwoner overblijft dat niet als grondstof hergebruikt kan worden.

Van de groente fruit en tuinafval wordt van de in totaal 86.000 kilo maar liefst 58.000 kilo gescheiden ingezameld, slechts 18.000 kilo wordt aangetroffen in de restafval. Dit is een zeer goed resultaat.

Tot slot haalt de gemeente ook de plastic zakken met plastic, melkverpakkingen en drankkartons op. Van dit afval wordt slechts 3.000 kilo gescheiden aangeboden, terwijl 11.000 kilo gewoon in het restafval aangetroffen wordt. Dit is wel erg jammer en voor verbetering vatbaar.

Van het oud papier wordt 76.000 kilo gescheiden, slechts 7.000 kilo wordt nog in het restafval aangeboden.

Al met al zijn er dus nog best wel verbeteringen mogelijk met het gescheiden inzamelen. Er zijn ook nog wel andere denkrichtingen waarmee verbeteringen behaald kunnen worden.

Welke van deze denkrichtingen eventueel doorgevoerd zullen worden, wordt aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Enkele van deze denkrichtingen zijn.

 • Plastic, melkverpakkingen en drankkartons inzamelen in een minicontainer.

 • Kilotarief groente, fruit en tuinafval afschaffen.

 • Naast kilotarief ook een frequentietarief installen.

 • Minder vaak restafval (grijze container) ophalen, bijvoorbeeld eens per 4 weken.

 • Minder vaak het verschuldigde tarief incasseren, bijvoorbeeld eens per jaar.

Al met al kunnen we concluderen dat we het niet zo slecht doen. In vergelijking met de rest van Drenthe lopen we op een aantal zaken voor.