Burgemeester Tynaarlo, Marcel Thijsen voorgedragen

Marcel ThijsenOp 30 september 2014 is er een extra Gemeenteraadsvergadering ingelast.
Vanaf 19.30 uur begon een besloten Raadsvergadering, hiervoor waren uitsluitend de Raadsleden en adviseurs uitgenodigd.
Tijdens deze besloten Raadsvergadering is besproken hoe de vertrouwenscommissie van 28 sollicitanten naar 2 geschikte kandidaten is gekomen. Vervolgens heeft de Gemeenteraad schriftelijk gestemd over de voor te stellen kandidaat.
De besloten Gemeenteraadsvergadering werd gesloten om 20.45 uur.
Vanaf 21.00 uur begon de openbare Gemeenteraadsvergadering, hierbij kon een ieder aanwezig zijn.
Tijdens deze openbare Raadsvergadering is aan het publiek bekend gemaakt dat de gemeenteraad er voor heeft gekozen om Marcel Thijsen voor te dragen als kandidaat Burgemeester aan de Commissaris van de Koning.
marcel Thijsen is 46 jaar, hij is getrouwd en heeft 2 dochters.
Momenteel is Marcel Thijsen wethouder van de lokale partij Kernachtig Wijchen in de gemeente Wijchen.
In zijn loopbaan als wethouder heeft hij een periode van 6 maanden als plaatsvervangend burgemeester opgetreden in gemeente Wijchen. Daarmee heeft hij reeds enigszins laten zien dat hij het in zijn vingers heeft.
Gemeentebelangen is zeer verheugd dat in gemeente Tynaarlo de mogelijkheid geschapen is om een kandidaat van een lokale onafhankelijke politieke partij voor te dragen als kandidaat wethouder. Niet in de laatste plaats daar dit de beste kandidaat is gebleken van alle sollicitanten voor deze functie.
Toch is het jammer genoeg zeer uitzonderlijk dat er een burgemeester benoemd gaat worden die niet afkomstig is van een landelijk opererende partij. Wel betreuren we dat dit een feit is.
De openbare Gemeenteraadsvergadering duurde deze keer zeer kort, want binnen minder dan 5 minuten werd de vergadering gesloten door de plaatsvervangend voorzitter.