Supermarkt Ter Borch opnieuw gekoppeld.

Eelderwolde, 10 april 2017.

Deze avond heeft projectontwikkelaar VOF Ter Borch een inloopavond georganiseerd over de supermarkt voor met name de inwoners van de wijk Ter Borch in Eelderwolde. Een groot aantal bewoners kwam op deze inloopavond af om zich verder te laten informeren.

Zoals bij een ieder inmiddels wel bekend zal zijn, zijn er niet veel mensen die belang hebben bij deze supermarkt in Ter Borch. Er zijn 2 onderzoeken uitgevoerd, Beide onderzoeken wezen uit dat ongeveer 2/3 deel van de inwoners niet zit te wachten op de supermarkt. Ook de winkeliers van Eelde en Paterswolde hebben moeite met de supermarkt, aangezien het hen omzet en dus inkomen zal kosten.

Inwoners van Ter Borch.

Veel inwoners zijn in de wijk Ter Borch gaan wonen voor de rust, deze wijk zou een landelijke en rustige wijk worden, tenminste, dat is hen voorgespiegeld toen zij een kavel of huis kochten in de wijk in Eelderwolde.

Niets is echter minder waar, want er zijn een aantal zaken drastisch gewijzigd.

  • Nabij de wijk is een Van der Valkhotel gebouwd.

  • Er zal een crematorium tussen het hotel en de wijk gebouwd worden.

  • De wijk heeft een ontsluiting gekregen op de A7, waardoor er meer verkeer door de wijk vanaf de A7 naar Eelde zal rijden.

De hoofdweg door de wijk, de Borchsingel is veel drukker geworden dan in oorsprong de bedoeling was. Nu wil gemeente Tynaarlo ook nog een supermarkt aan deze Borchsingel situeren, wat mogelijk nog meer verkeersbewegingen naar en door Ter Borch zal veroorzaken.

Verkeersveiligheid.

Het College van B&W presenteerde tijdens de inloopavond een oplossing voor het probleem met betrekking tot het verbeteren van de verkeersveiligheid. De Gemeenteraad heeft er nog geen besluit over genomen, maar de maatregelen lijken een stap in de goede richting.

Wat zijn nu de maatregelen welke het College voorstelt?

  • De Borchsingel zal een aanzienlijk bredere weg worden dan deze nu is.

  • De beide weghelften van de Borchsingel zullen gescheiden worden door een middenberm, hierdoor kunnen kinderen en hun ouders op weg van en naar school de oversteek van deze straat in 2 maal maken.

  • Ook aan de andere kant van de Borchsingel zal een kiss and ride plaats gesitueerd worden, hierdoor zullen er minder opstoppingen veroorzaakt worden, wanneer ouders hun kroost met de auto naar school brengen.

  • Aan beide zijden van de Borchsingel zal zowel een voetpad als een fietspad komen. Door de fietspaden worden in ieder geval de fietsers van het overige verkeer gescheiden, dit zal een grotere verkeersveiligheid tot gevolg hebben.

Het College van B&W krijgt de handen van Gemeentebelangen Tynaarlo wel op elkaar met deze verkeersmaatregelen. Hiermee komt het College de inwoners van Ter Borch op het gebied van de verkeersveiligheid een behoorlijk stuk tegemoet.

Ongelooflijk.

Gemeentebelangen verbaasd zich toch met enige regelmaat, zo ook nu weer.

Wat doet het College?

Er wordt opnieuw een koppeling bedacht met de Supermarkt in Ter Borch.

In het verleden koppelde het College van B en W de komst van de supermarkt aan de verbetering van het centrum van Eelde.

Nu koppelt dit College de komst van de supermarkt weer aan de eventuele realisatie van de verbeteringen met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Wat zegt het College van B en W hier eigenlijk mee?

De verkeersveiligheid zal alleen dan een doorgang krijgen, als er een supermarkt in de wijk komt.

Daarmee zegt het College eigenlijk tegen de inwoners van Ter Borch: “als jullie geen supermarkt willen, dan krijgen jullie ook geen verbetering van de verkeersveiligheid”.

Of nog anders gezegd, als de verkeersveiligheid er niet komt, hebben de inwoners dit aan zichzelf te danken, want zij wilden immers geen supermarkt.

Gemeentebelangen vindt dit ongelooflijk, wat ons betreft ga je niet op een dergelijke manier met jouw burgers om. Het riekt zelfs naar chantage.

Dit doet ons denken aan woorden van onbehoorlijk bestuur zoals Wethouder Hofstra ze tijdens een van de voorgaande raadsvergaderingen richting Gemeentebelangen en Leefbaar meende te moeten uiten.

De verbeteringen op de verkeersveiligheid vindt Gemeentebelangen een goed idee, maar met deze koppeling kunnen wij niet akkoord gaan, wij zullen hier dan ook tegen stemmen.

Wij blijven nog steeds bij hetzelfde standpunt.

DE SUPERMARKT IN TER BORCH DIENT ER NIET TE KOMEN.