Bungalowpark De bloemert, 5 recreatiewoningen mogen groter worden.

Vries, 18 april 2017.

Op recreatieterrein De bloemert in Midlaren wil de eigenaar in totaal 5 nieuwe recreatiewoningen plaatsen. Deze recreatiewoningen wil men groter maken dan toegestaan volgens het geldende bestemmingsplan, hiervoor is een wijziging van dit bestemmingsplan noodzakelijk.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 4 april stond dit punt op het besluitgedeelte van de agenda. De fractie van GroenLinks wilde dit punt bespreken, daarom is het opnieuw op de agenda van de Raadsvergadering van 18 april verschenen.

Gevraagd besluit.

een verklaring van geen bedenkingen afgeven ten behoeve van het verzoek om afwijking van het bestemmingsplan voor het oprichten van vijf recreatiewoningen op bungalowpark De bloemert te Midlaren.

Toelichting.

Het bouwplan van de eigenaar van recreatiepark De bloemert is in strijd met de regels van het huidig geldend bestemmingsplan dat vastgesteld is onder de naam “bestemmingsplan de bloemert”.

Het plan is in strijd met het bestemmingsplan vanwege de overschrijding van het maximum aantal oppervlakte per recreatiewoning. Ook voldoet het plan niet aan het bestemmingsplan vanwege de ronde vorm van de kap van de recreatiewoningen, waardoor het niet voldoet aan de goothoogte.

Door de bouw van deze 5 recreatiewoningen zullen er minder recreatiewoningen gebouwd worden dan volgens het bestemmingsplan mogelijk is. Het totaal aantal vierkante meters dat bebouwd wordt met recreatiewoningen zal in ieder geval niet toenemen.

Behandeling.

In eerste instantie stond dit voorstel op het besluitgedeelte van de Raadsagenda. Op dat moment had de fractie van Gemeentebelangen ook al geen moeite met het voorstel. Daarom had Gemeentebelangen ook geen bijdrage toen het voorstel op verzoek van GroenLinks op de bespreekagenda werd geplaatst.

De gemeenteraad stemde in meerderheid in met het voorstel, alleen de 3 leden van de fractie van GroenLinks stemde er niet mee in.

Het voorstel werd dus met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.