WMD stukken onder geheimhouding.

Vries, 2 mei 2017.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) door onderzoeksbureau Ernst en Young.

Het College van B en W heeft op 11 april besloten dat er geheimhouding gelegd werd op een aantal stukken die betrekking hebben op dit onderzoek.

De geheimhouding van deze stukken stond op de agenda van de Raadsvergadering.

Gevraagd besluit.

De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding te bekrachtigen voor de duur van tien jaar en kennis te nemen van de vertrouwelijk ter inzage gelegde stukken.

Toelichting.

Raadslid Jarko Weering en Fractievoorzitter Peter van Es hebben de stukken waar geheimhouding op gelegd is door het college van B en W ingezien.

Inhoudelijk kunnen we hier uiteraard niet op in gaan.

Wat we wel kunnen aangeven is dat er in de stukken een aantal namen genoemd zijn, hiervan vindt het College van B en W dat dit niet openbaar gemaakt mag en kan worden.

Behandeling.

De fractieleden van Gemeentebelangen Tynaarlo verschilden enigszins van mening over het al dan niet bekrachtigen van de geheimhouding.

Jarko Weering was van mening dat er zorgvuldig omgegaan moest worden met personen en hun namen, daarom was hij van mening dat de geheimhouding moest blijven bestaan.

Peter van Es was van mening dat de stukken wel openbaar gemaakt kon worden, met name de periode van 10 jaar voor de geheimhouding vond hij te lang.

De fractieleden hebben dan ook verdeeld gestemd.

Binnen de gemeenteraad waren de fracties van GroenLinks, Leefbaar en Peter van Es tegen de bekrachtiging van de geheimhouding.

De fracties van D66, VVD, ChristenUnie, CDA en Jarko Wering waren voor de bekrachtiging.

Met 7 stemmen tegen en 16 stemmen voor werd de geheimhouding bekrachtigd.