Verkeer centrum Eelde, GB stelt vragen.

Vries, 16 mei 2017.

Op 8 mei heeft er bij Herberg Oud gemeentehuis in Eelde een inloopavond plaatsgevonden. Tijdens deze inloopavond werden de inwoners van Eelde geïnformeerd over de werkzaamheden, welke zullen plaatsvinden omtrent de parkeerruimte aan de achterzijde van de winkels, de zijde van de Kerkhoflaan.

In Dorpsklanken van 10 mei stond een artikel over deze inloopavond.

Naar aanleiding van de inhoud van het artikel in Dorpsklanken hebben meerdere inwoners van Eelde de fractieleden en bestuursleden van Gemeentebelangen aangesproken.

Tijdens de inloopavond is blijkbaar een nieuw verkeersplan gepresenteerd voor het centrum van Eelde.

Verkeersplannen.

Op dit moment is het zo dat de hoofdweg de doorgaande weg door Eelde is. Zowel vanuit EeldePaterswolde als vanuit Peize via de Westerhorn kan men via de Hoofdweg en de Esweg richting de A28.

De plannen zijn om het stuk Hoofdweg tussen de Kerkhoflaan en de Burgemeester Strubenweg verkeersluw te maken, dit zal dan een shared space (gedeelde ruimte) worden. Voetgangers, fietsers en auto’s maken dan gebruik van hetzelfde stuk weg.

Dit kan alleen dan gerealiseerd worden, als de Burgemeester Strubenweg en de Kerkhoflaan gebombardeerd worden tot doorgaande weg.

De Kerkhoflaan en de Burgemeester Strubenweg zijn momenteel erg smal, auto’s kunnen elkaar hier net passeren, maar 2 vrachtauto’s is onmogelijk. Om de sterke toename van de verkeersstromen aan te kunnen, dienen deze wegen behoorlijk verbreed te worden.

Vragen.

Jarko Weering heeft namens Gemeentebelangen daarom vragen gesteld in het vragenrecht tijdens de Raadsvergadering van 16 mei.

Het grootste deel van de vragen hielden verband met de communicatie naar de burgers en de Gemeenteraad.

  1. Waarom zijn zowel de omwonenden als de leden van de Gemeenteraad niet uitgenodigd voor deze inloopavond?

  2. Tijdens de inloopavond zijn volledig nieuwe plannen met betrekking tot het verkeer geponeerd, dit is ook reeds eerder gebeurd tijdens de inloopavond met betrekking tot het verkeer in de wijk Ter Borch. Gaat het College van B en W er een gewoonte van maken dergelijke plannen tijdens een inloopavond openbaar te maken, terwijl de Gemeenteraad hier nog niet van op de hoogte gebracht is?

  3. Hoe definitief zijn de plannen die tijdens de inloopavond gepresenteerd zijn? Kan de Gemeenteraad deze plannen nog beïnvloeden?

Wethouder Hofstra gaf namens het College van B&W antwoord op de gestelde vragen.

Hofstra gaf aan dat de direct omwonenden van de Kerkhoflaan uitgenodigd zijn en dat van hen ook een behoorlijk grote groep aanwezig was. Weering heeft aangegeven dat er meerdere omwonenden zijn die last zullen hebben van deze plannen, bijvoorbeeld de bewoners van de Hoppenkampsweg en de Kosterijweg, aangezien hier meer verkeer doorheen zal rijden, om het centrum van Eelde te mijden.

Het College heeft de uitnodiging voor de inloopavond naar de Griffie gestuurd, mogelijk dat hier de uitnodiging is blijven liggen.

Op de vraag of het College er een gewoonte van gaat maken dergelijke nieuwe plannen te presenteren tijdens een inloopavond, is Hofstra verder niet ingegaan.

Volgens Wethouder Hofstra heeft de Gemeenteraad de plannen vastgesteld. Hierop stelde Weering de vraag of in deze plannen waren opgenomen dat het gedeelte van de hoofdweg verkeersluw zouden worden en dat de Kerkhoflaan de doorgaande weg van Eelde wordt. Hofstra gaf aan niet exact de inhoud van de vastgestelde plannen te kunnen duiden, maar dat dit wel de intentie was.

Na de Raadsvergadering.

Na afloop van de Raadsvergadering hebben de fractieleden van Gemeentebelangen nog met een groot aantal andere Raadsleden gesproken over dit onderwerp. Geen enkel Raadslid waar Weering en van Es mee hebben gesproken wisten van deze plannen, zij hadden de uitnodiging ook niet gezien. Een aantal gaven aan dit verder te willen gaan onderzoeken.

Dit zal nog wel worden vervolgd.