Groene schoolpleinen en digitalisering.

Vries, 16 mei 2017.

De schoolbesturen binnen gemeente Tynaarlo hebben plannen voor het realiseren van groene schoolpleinen en/of digitalisering. Op een aantal plaatsen in gemeente Tynaarlo worden nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen gebouwd, daardoor is het nu beschikbaar stellen van de geldelijke middelen voor de groene schoolpleinen en of digitalisering nu een goed moment.

Gevraagd besluit.

Binnen dit agendapunt werd het volgende besluit gevraagd aan de Gemeenteraad.

  1. Instemmen met het reeds ter beschikking stellen van de middelen “impuls onderwijs” 2018 ad € 100.000 uit de ‘groei’-notitie 2016-2018 in 2017.

  2. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Toelichting.

Op 20 maart 2017 heeft er een Lokaal Educatief Agenda-overleg plaatsgevonden. In dit overleg is met de schoolbesturen het verdeelvoorstel en het proces besproken. De schoolbesturen gaan akkoord met het verdeelvoorstel en geven er de voorkeur aan om het bedrag van de 2 jaren 2017 en 2018 in 1 keer te ontvangen. Hierdoor hebben ze meer financiële mogelijkheden om hun plannen, voor een groen schoolplein en/of digitalisering, uit te kunnen voeren. Deze éénmalige bijdrage wordt gekoppeld aan de (ver)nieuwbouw van de schoolgebouwen waar op dit moment in Vries, Eelde-Paterswolde en Tynaarlo al aan gewerkt wordt en de ontwikkeling van het accommodatiebeleid in Zuidlaren.

Binnen gemeente Tynaarlo hebben we te maken met 5 schoolbesturen, welke recht hebben op gelden vanuit de impuls, we hebben het dan over de volgende schoolbesturen.

  • Stichting Baasis (openbaar onderwijs).

  • Stichting Conod (Christelijk onderwijs).

  • Stichting Primenius (Katholiek onderwijs) .

  • Stichting VGPONN ( Gereformeerd onderwijs).

  • O2G2 Harends lyceum locatie Zuidlaren (voortgezet onderwijs).

Wat is een groen schoolplein?

De meeste schoolpleinen zijn simpelweg een plaats om pauze te houden of om over te blijven, maar een schoolplein kan zoveel meer zijn.

Een groen schoolplein is als het ware een speel- en leerlandschap. Een soort buitenlokaal met diertjes, planten, struiken en bomen. Kinderen kunnen hier op zoek gaan naar diertjes zoals Lieveheersbeestjes en rupsen, maar kunnen er ook verstoppertje spelen. Kinderen komen door een groen schoolplein weer in contact met de natuur.

Behandeling.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in het gevraagd voorstel, de fractieleden hadden dan ook geen bijdrage.

De Gemeenteraad ging unaniem akkoord met het gevraagd voorstel.