Asserstraat 21 Vries.

Vries, 16 mei 2017.

Er zijn signalen dat er behoefte is aan woningbouwontwikkeling in Vries. Het College van B en W wil deze behoefte graag onderzoeken en indien de behoefte groot genoeg blijkt, wil het College van B&W tot een woningbouwplan voor Vries komen.

het College van B&W wil graag het perceel Asserstraat 21 aankopen voor deze ontwikkeling.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met

    1. het ter beschikking stellen van een krediet met economisch nut van € 423.000,- ten behoeve van de aankoop van het perceel Asserstraat 21 te Vries.

    2. het ter beschikking stellen van een krediet met maatschappelijk nut van € 17.000,- voor de rente en tijdelijke kosten.

    3. Het maatschappelijke krediet dekken uit de Algemene Reserve Grote Investeringen voor een bedrag van € 17.000.

  2. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Toelichting.

Het perceel Asserstraat 21 in Vries is onlangs in de verkoop gekomen. De aankoop van dit perceel vergroot de mogelijkheid tot ontwikkeling aanzienlijk voor Vries.

De omringende gronden zijn eerder reeds door gemeente Tynaarlo aangekocht voor toenmalige woningbouwplannen. Door de grote strategische ligging van het perceel Asserstraat 21 is altijd de wens blijven bestaan dit perceel ook nog aan te kopen voor toekomstige ontwikkeling.

Behandeling.

Gemeentebelangen kan zich goed vinden in het aankopen van het perceel Asserstraat 21 in Vries en heeft dus ook geen problemen hiervoor het benodigde budget beschikbaar te stellen.

De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met het voorgelegde voorstel.