Meerschap Paterswolde begroting 2018.

Vries, 6 juni 2017.

Ieder jaar worden de begroting en de jaarrekening van alle Gemeenschappelijke Regelingen in de Gemeenteraad van Tynaarlo behandeld. Zo ook die van het Meerschap Paterswolde. In deze Raadsvergadering stond de concept begroting van dit Meerschap op het akkoord gedeelte van de agenda.

Gevraagd besluit.

Geen wensen en bedenkingen naar voren brengen ten aanzien van de concept begroting 2018 van het Meerschap Paterswolde.

Toelichting.

gemeente Tynaarlo heeft samen met andere gemeenten een aantal Gemeenschappelijke Regelingen, een van deze gemeenschappelijke regelingen is het Meerschap Paterswolde.

Meerschap Paterswolde heeft de verantwoording over het Paterswoldse meer, de Hoornse plas en het Hoornse meer, alsmede over het gebied hier rondom.

Het Meerschap Paterswolde dient financieel verantwoording af te dragen aan de gemeenten die deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling, te weten de gemeenten Groningen, Haren en Tynaarlo.

Tijdens de raadsvergadering van 6 juni 2017 werd aan de Gemeenteraad gevraagd kaders mee te geven omtrent de concept begroting voor 2018, zodat de Gemeenteraad van Tynaarlo nog invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke begroting.

Behandeling.

De fractieleden van Gemeentebelangen konden zich wel vinden in de concept begroting van het Meerschap Paterswolde.

Gemeentebelangen heeft dan ook geen zienswijze ingediend.

Vanuit de Gemeenteraad van Tynaarlo is door geen enkele fractie een zienswijze ingediend.

De Raad ging met algehele stemmen (unaniem) akkoord met de concept begroting.