Rietwijk noord, beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

Vries, 6 juni 2017.

Rietwijk noord is een deelwijk van de wijk Ter Borch dat ligt in het dorp Eelderwolde. Voor de nog te bebouwen deelwijk Rietwijk noord is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Tijdens de Raadsvergadering stond het beeldkwaliteitsplan van deze deelwijk op het akkoordgedeelte van de agenda.

Gevraagd besluit.

Het beeldkwaliteitsplan Rietwijk Noord in Eelderwolde gewijzigd vaststellen.

Toelichting.

Op 14 februari 2017 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan voor Rietwijk noord vastgesteld. Hierna is het beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd. Het ontwerp plan heeft van 17 februari 2017 tot en met 27 april 2017 ter inzage gelegen, gedurende deze periode had een ieder de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze tegen dit plan in te dienen.

Er heeft echter niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Behandeling.

Gemeentebelangen zag in februari al geen onvolkomenheden in het ontwerp beeldkwaliteitsplan, mede doordat er geen zienswijzen ingediend zijn, konden de fractieleden zich ook in dit plan wel vinden.

Gemeentebelangen heeft geen op- of aanmerkingen geplaatst over dit plan.

De Gemeenteraad stemde met algehele stemmen (unaniem) in met dit beeldkwaliteitsplan.