Paardenmarkten Zuidlaren, evaluatie 2016 en verordening 2017.

Vries, 6 juni 2017.

Sinds 2015 heeft de Gemeenteraad met het College van B&W van gemeente Tynaarlo de afspraak gemaakt dat ieder jaar de Paardenmarkten van Zuidlaren geëvalueerd wordt, waarbij zo nodig, de verordening voor de Paardenmarkten van Zuidlaren bijgesteld dient te worden.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 6 juni 2017 stond deze evaluatie met de aanpassing van de verordening van de Paardenmarkten van Zuidlaren op het bespreekgedeelte van de agenda.

Gevraagd besluit.

  1. Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2016;

  2. Vaststellen van de Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017.

Toelichting.

Er is een evaluatie voorgelegd aan de Gemeenteraad van Tynaarlo. In deze evaluatie zijn de bevindingen van verschillende partijen, zoals organisaties voor het dierenwelzijn, de politie en dergelijke.

Doordat de evaluatie en de aangepaste verordening op een vroegtijdig moment in het jaar aan de Raad wordt voorgelegd, kunnen de aanpassingen die voorgesteld worden voor de paardenmarkt, met name op de Zuidlaarder markt, zo goed mogelijk uit gevoerd worden.

De Zuidlaarder markt van 2016 is behoorlijk goed bevonden, toch worden er nog een aantal verbeterpunten voorgesteld. Een aantal van deze verbeterpunten zijn:

  • Het terrein voor de paardenmarkt zal worden vergroot. De brink, welke gelegen is tussen Het Achterom, de Zuiderakkers en de Zuiderstraat wordt bij het terrein voor de paardenmarkt van vorig jaar getrokken. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de paarden, de handelaren en het publiek dat de paardenmarkt bezoekt.

  • De speelvoorziening op de paardenmarkt dient verwijderd te worden.

  • De duur van de paardenmarkt te verkorten tot 15.00 uur, waarbij het paardenmarktterrein om 17.00 uur leeg moet zijn.

  • Geen dubbele touwen meer voor het aanlijnen van de paarden, hierdoor raken de paarden niet zo snel verstrikt.

  • De gemeente opdracht geven na te denken over een manier voor het in- en uitchecken van de paarden, zodat de paarden en de houders aan elkaar gelinkt zijn.

Behandeling.

Jarko Weering gaf namens Gemeentebelangen aan dat de fractie zich kan vinden in de voorgestelde aanpassingen op de verordening op de paardenmarkten in Zuidlaren.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 20 juni 2017 zal de Gemeenteraad een besluit nemen over de aanpassingen op de verordening.