Agenda 20 juni 2017 gewijzigd vastgesteld.

Vries, 20 juni 2017.

Over het algemeen is het agendapunt “Vaststellen van de agenda” een kort agendapuntje en kan het afgedaan worden met een hamerslag, waarmee de agenda dan is vastgesteld. Zo niet tijdens dit agendapunt op dinsdag 20 juni 2017.

De fractie van GroenLinks wilde het agendapunt “bestemmingsplan woningbouw Paterswolde noord” van de akkoord agenda afhalen en op de bespreekagenda plaatsen.

Ook agendapunt 8 met als onderwerp “Inzet extra armoedegelden” werd verplaatst naar de bespreekagenda.

Leefbaar wilde een motie vreemd aan de agenda toevoegen aan deze agenda.

Tot slot wilde de fractie van Gemeentebelangen agendapunt 24 “jaarstukken regio Groningen Assen” van de bespreekagenda naar de akkoordagenda verplaatsen, aangezien er reeds over gesproken is tijdens de raadsvergadering van 6 juni jongstleden.

Ook stelde Gemeentebelangen voor om agendapunt 21 met als onderwerp “nieuw beleid, verordening en brief met standpunt aan Ministerie van VWS, betreft Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017” van de agenda te halen, aangezien er op de ochtend van de raadsvergadering een brief met nogal vergaande opmerkingen van het Ministerie van VWS is binnengekomen bij de Gemeenteraad.

Uiteindelijke agenda.

De Raadsvergadering werd hierdoor voortgezet met een behoorlijk aangepaste agenda, 3 agendapunten zijn van de agenda gehaald, 1 is er verplaatst en een motie vreemd aan de agenda werd er toegevoegd.