Hockeyclub Eelde wil nieuw kunstgrasveld.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot de subsidieaanvraag door Hockeyclub Eelde in Paterswolde voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld.

De hockeyclub wilde graag gebruik maken van de een-derde twee-derde regeling, waarbij twee-derde van het bedrag voor het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld gesubsidieerd wordt, terwijl de club zelf een-derde dient te investeren.

Gevraagd besluit.

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 153.000 als subsidie voor de vervanging van een kunstgras hockeyveld (eigendom stichting Kunstgras Eelde).

            Toelichting.

De stichting Kunstgras Eelde (SKE) is eigenaar van een zand-ingestrooid kunstgrasveld (1995) en een semi-water kunstgrasveld (2006). De Hockey Club Eelde (HCE is de hoofdgebruiker/ huurder. De hockeyclub heeft ongeveer 450 leden. De vereniging heeft daarom 2 hockeyvelden nodig voor het beoefenen van hockey volgens de norm NOC*NSF.  Het zand-ingestrooide kunstgrasveld is na 22 jaar volledig versleten en dus nodig aan vervanging toe. Volgens KIWA-ISA-sport gaat een zand-ingestrooid hockeyveld – afhankelijk van de speelintensiteit en het onderhoud – tussen de 12-20 jaar mee. Dit veld is dus erg lang meegegaan. De hockeyclub wil graag een water kunstgrasveld. Dat hebben clubs in de directe nabijheid van Eelde-Paterswolde (GHBS Groningen, HVV Haren) ook.

De Hockeyclub Eelde (HCE) heeft in september 2016 een subsidieaanvraag ingediend voor de vervanging van het bestaande zand-ingestrooide kunstgrasveld door een waterveld. HCE wil het veld direct na de zomer vervangen.

De gemeente subsidieert op basis van uitgangspunten van het sportbeleid – sober en doelmatig – de kosten van vervanging van het bestaande zand-ingestrooide veld door een zand-ingestrooid veld. Als een vereniging kiest voor een kwaliteitsslag in de vorm van een (semi) waterveld, dan zijn de meerkosten voor rekening van de eigenaar (HCE/SKE). De kosten van vervanging van een zand-ingestrooid- kunstgrasveld door een zand-ingestrooid kunstgrasveld zijn door KIWA-ISA-sport bepaald op € 229.000. Het subsidie kan dan worden vastgesteld op € 153.000 (2/3e van de kosten).

De vereniging heeft, behalve de wens om het zand-ingestrooide veld te vervangen door een semi-waterveld, ook plannen om de veldverlichting te vervangen door Ledverlichting én het plan om een mini-hockeyveldje aan te leggen. Die investeringen komen niet voor subsidie in aanmerking.

Behandeling.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in de verstrekking van de aangevraagde subsidie voor het vervangen van het kunstgrasveld. De fractie had hier dan ook geen woordvoering over.

De Gemeenteraad kon unaniem instemmen met het gevraagde besluit.