Extra Raadsvergadering 10 juli 2017.

Vries, 10 juli 2017.

De Raadsvergadering van 20 juni 2017 liep nogal uit, om 23.30 uur sloot de voorzitter de vergadering. Na het sluiten van de Raadsvergadering zijn er nog een aantal agendapunten onbehandeld gebleven. Het Prsidium heeft daarom gemeend een extra Raadsvergadering in te moeten lassen.

In het Presidium is besloten dat deze extra ingelaste Raadsvergadering zou plaatsvinden op maandag 10 juli 2017.

Tijdens deze Raadsvergadering stonden uitsluitend de punten op de agenda die zijn blijven liggen in de Vergadering van 20 juni 2017. Het gaat daarbij om de volgende agendapunten.

  • Vaststellen bestemmingsplan woningbouw Paterswolde Noord.

  • Inzet extra armoedegelden.

  • WMD stukken bekrachtiging geheimhouding deel 2.

  • GAE letter of intent bekrachtiging geheimhouding.