Aardbevingsschade motie.

Vries, 10 juli 2017.

In de vergadering van 20 juni 2017 werd het agendapunt met betrekking tot de motie vreemd van de agenda aangehouden met als onderwerp de positie van gemeente Tynaarlo en de rest van de “buitengebieden” bij het vaststellen van het nieuwe aardbevingsschade protocol per 1 juli 2017. In de extra ingelaste Raadsvergadering van 10 juli 2017 werd deze motie wel behandeld.

De motie.

In de motie werd het College van B&W opgedragen om:

 • een bijeenkomst te organiseren om met de colleges van de zogenaamde buitengebiedsgemeenten in Drenthe een pact te vormen.

 • De Raden van de 12 “aardbevingsgemeenten” , de Provinciale Staten van Groningen en Drenthe en de Tweede Kamer, hun Colleges respectievelijk de Minister te verzoeken, de gemeenten die voorheen “Buitengebied” of “gemeenten buiten de contourlijnen” genoemd werden, een volwaardige plaats aan tafel te geven bij het vaststellen van een nieuw schadeprotocol, met als uitgangspunt dat de inwoners van Tynaarlo kunnen rekenen op adequate afwikkeling van mijnbouwschade, niet uitsluitend ten gevolge van alleen gaswinning uit het Groningenveld maar uit alle gasvelden en zoutwinning veroorzaakt door alle mijnbouwactiviteiten in Drenthe.

 • Deze dringende oproep met spoed te sturen aan:

  • De Nationaal Coördinator;

  • De Gemeenteraden van de 12 “aardbevingsgemeenten”;

  • Provinciale Staten van Drenthe en Groningen;

  • De Tweede kamer der Staten Generaal;

  • De Media

Gemeentebelangen kon zich vinden in deze motie en heeft daarom ook voor de motie gestemd, de meerderheid van de Gemeenteraad van Tynaarlo was echter tegen, daardoor heeft de motie het niet gehaald.