Maaibeleid is GB doorn in het oog.

Eelde, 22 augustus 2017.

Reeds langere tijd wordt Gemeentebelangen aangesproken op het slecht onderhouden en maaien van de groenstroken, de bermen, de grasvelden en de speelveldjes binnen de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W door middel van een brief.

Hieronder vindt u de volledige brief, welke Gemeentebelangen aan het College stuurde.

College van B&W

Kornoeljeplein 1

Vries

I.A.A. de Gemeenteraad

Eelde, 18 augustus 2017

Onderwerp:                       maaibeleid

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Enkele maanden geleden werd het maaien van de grasvelden, de bermen, de speelveldjes en de groenstroken aanbesteed.

Omtrent dit maaien bereiken ons regelmatig klachten van inwoners van onze gemeente. Deze klachten houden onder andere het volgende in:

 • Er wordt niet frequent genoeg gemaaid, hierdoor staat het gras met enige regelmaat veel te hoog.

 • De speelveldjes zijn niet toegankelijk voor de kinderen, aangezien het gras te hoog staat, waardoor het veel langer vochtig blijft.

 • Er wordt gemaaid op dagen dat de containers en de plastic zakken bij de weg staan, hierdoor nemen ze slechts een deel van de te maaien groenstrook mee.

 • Er wordt niet fatsoenlijk rond en onder bankjes en speeltoestellen gemaaid, waardoor het gras op die locatie nog veel hoger staat dan de rest.

 • Er dient een aantal maal naar de gemeente gebeld te worden, alvorens er gehoor gegeven wordt aan de klachten en het gedeelte dat de klacht betreft gemaaid wordt.

  Gemeentebelangen Tynaarlo heeft daarom aan u de volgende vragen.

 1. Onder welke voorwaarden heeft de aanbesteding plaatsgevonden, met andere woorden, waaraan dient het bedrijf dat de aanbesteding heeft gekregen, zich te houden.
 2. Is uw College van mening dat er aan deze voorwaarden voldaan wordt?
 3. Op welk BOR-niveau dienen de bermen, groenstroken, grasvelden en dergelijke gehouden te worden?
 4. Is uw College van mening dat dit BOR-niveau te allen tijde gehaald wordt?
 5. Hoe vaak dienen voornoemde locaties gemaaid te worden en wordt hieraan voldaan?
 6. Is het bedrijf dat uitvoering geeft aan het maaibeleid op de hoogte van de dagen waarop de groene en de grijze containers en de plastic zakken aan de straatkant aangeboden worden, zodat deze daarmee rekening kan houden?
 7. Hoe frequent vindt er een schouw plaats met betrekking tot de te maaien locaties en wat zijn de bevindingen hieromtrent?

Graag ontvangen we uw antwoord op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo

Jarko Weering

Raadslid.