Wethouder Lammers voor derde keer tijdelijk benoemd.

Vries, 12 september 2017.

Gedurende langere tijd is Wethouder Theun Wijbenga ziek. Zijn plaats in het College van B&W dient daarom door een vervanger ingevuld te worden.

Wijbenga laat zich vervangen door Wethouder Henk Lammers.

Deze vervanging dient iedere 16 weken opnieuw vastgesteld te worden.

Gevraagd besluit.

  1. De heer J.H. Lammers, geboren 31 mei 1953 te Wierden, wonende te Zuidwolde (gemeente De Wolden), met ingang van 26 mei opnieuw te benoemen tot wethouder ter (tijdelijke) vervanging van de heer T. Wijbenga, met een tijdsbesteding van 1.0 fte voor de duur van de afwezigheid vanwege ziekte van de heer T.J. Wijbenga, voor een derde termijn van maximaal 16 weken, tot uiterlijk 5 januari 2017.

  2. De heer J.H. Lammers voor de duur van deze periode ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

  3. Gelet op de woonplaats van de heer J.H. Lammers, hem op grond van art. 3 Regeling rechtspositie wethouders een woon-werkvergoeding toe te kennen.

Behandeling.

Dit agendapunt stond op het akkoord gedeelte van de agenda, daarom was er ook geen woordvoering.

Er wordt voorgesteld Wethouder Henk Lammers voor de derde periode van 16 weken te benoemen als tijdelijk vervanger van Wethouder Theun Wijbenga , welke door ziekte afwezig is.

Deze derde periode van 16 weken is ook tevens de laatste mogelijke periode, meer dan 3 periodes is volgens de Gemeentewet niet toegestaan.

Stemming.

De Gemeenteraad stemde unaniem in met de tijdelijke benoeming van Wethouder Henk Lammers ter vervanging van Wethouder Theun Wijbenga voor het CDA.