Recreatiebaden Tynaarlo, herbenoeming voorzitter RvT.

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met als onderwerp “Herbenoeming Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo ” op de agenda.

Gevraagd besluit.

De heer Ir. Popken herbenoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo tot en met september 2019.

Uitleg.

In de statuten van de Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo is opgenomen dat de gemeenteraad van Tynaarlo de voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting benoemt en evt. herbenoemt.

De Gemeenteraad heeft de heer Ir. Popken benoemd in de vergadering van 25 augustus 2015. Die benoeming is voor een periode van twee jaar, dus tot september 2017. Dat betekent dat de voorzitter dient te worden (her)benoemd.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft aangegeven nog twee jaar verder te willen als voorzitter.

Hij heeft daaraan de voorwaarde verbonden dat de leden van de Raad van Toezicht dit ondersteunen.

De leden van de Raad van Toezicht ondersteunen de herbenoeming van de voorzitter.  

Stemming.

De stemming vond schriftelijk plaats.

Gemeentebelangen heeft positief gestemd over de herbenoeming van de heer Ir. Popken tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo.

Alle door de Gemeenteraad uitgebrachte stemmen waren positief, er is echter 1 ongeldige stem uitgebracht.

Hiermee werd de heer Ir. Popken herbenoemd voor 2 jaar.