Voormalig gemeentehuis Eelde, vragen van GB werden beantwoord.

Eelde, 19 september 2017.

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo heeft op 18 augustus 2017 vragen gesteld over het voormalig gemeentehuis van gemeente Eelde aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Paterswolde.

voor het artikel over de schriftelijke vragen over dit onderwerp klikt u op de link hieronder.

Voormalig gemeentehuis Eelde verloederd.

Op dinsdag 19 september jongsleden ontvingen wij de antwoorden op onze vragen van het college van Burgemeester en Wethouders.

Hieronder volgt de beantwoordingsbrief van het College welke wij hebben ontvangen.

Geachte heer Weering,

In uw brief van 18 augustus 2017 stelt u dat de verloedering momenteel van kwaad tot erger wordt.

Met u zijn wij van mening dat het aanzicht van het Rijksmonument momenteel niet fraai is.

Deze constatering op zich is echter onvoldoende grondslag voor een aanschrijvingstraject.

Zo’n traject zal door ons worden opgestart als de eigenaar geen maatregelen treft bij gebroken beglazing, ramen en deuren die niet sluiten, gaten in het dak en gaten in dakgoten en hemelwaterafvoeren. Wanneer er door deze gebreken water in het complex binnendringt.

Het achterstallig onderhoud aan de tuin leidt niet tot een onomkeerbare situatie en biedt ons daarmee onvoldoende aanleiding tot ingrijpen.

Wij monitoren de staat van de gebouwen en de tuin. Onlangs hebben wij de situatie nog beoordeeld. Vooralsnog hebben wij aan het pand geen dan wel slechts zeer ondergeschikte gebreken aangetroffen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders.

Met zeer veel spijt heeft de fractie van Gemeentebelangen kennis genomen van de beantwoording van het College van Burgemeester&Wethouders. Helaas hebben wij op dit moment verder geen mogelijkheden om er voor te zorgen dat het college wel handhavend zal gaan optreden.

Het voormalig gemeentehuis is momenteel niet om aan te zien, het is een doorn in het oog van de meeste inwoners van Eelde en Paterswolde en uiteraard ook van de leden van de fractie van Gemeentebelangen.

Ook wij zullen de vinger aan de pols houden en monitoren of de staat van het pand toch niet verder achteruit gaat. Meer mogelijkheden hebben wij op dit moment helaas niet.