Installatie van der Meij.

Vries, 26 september 2017.

Raadslid Oscar Rietkerk van de fractie van GroenLinks is langdurig ziek en daardoor dus ook langere tijd afwezig. Een raadslid heeft de mogelijkheid zich te laten vervangen voor een periode van 3 maanden, om er voor te zorgen dat de fractie op volledige sterkte blijft.

Raadslid Rietkerk heeft besloten zich voor een periode van 3 maanden te laten vervangen door een ander Raadslid in de persoon van Willem van der Meij.

Om dit te realiseren dient de heer van der Meij de eed of de gelofte af te leggen in bijzijn van de Gemeenteraad.

Tijdens deze Raadsvergadering vond deze plechtigheid plaats, de heer van der Meij legde de gelofte af.

Vanaf 26 september 2017 is de heer van der Meij voor 3 maanden benoemd tot Raadslid voor de fractie van GroenLinks.

Voorafgaand aan het afnemen van de gelofte sprak Burgemeester Thijssen enkele lovende woorden over Oscar Rietkerk, wat besloten werd met een daverend applaus van de aanwezigen in de Raadszaal.