College Tynaarlo communicatief zwak

Gemeentebelangen
verbaast zich regelmatig over de zwakte van het huidige College van B&W van
gemeente Tynaarlo, waar het gaat om de communicatie. Te meer daar wethouder
Engels van D66

 

Gemeentebelangen verbaast zich regelmatig over de zwakte van het huidige College van B&W van gemeente Tynaarlo, waar het gaat om de communicatie. Te meer daar wethouder Engels van D66 erg gebrand was op een goede communicatie.

Tijdens de vorige raadsperiode stelde Mirjam Engels zo ongeveer bij ieder agendapunt de communicatie aan de orde, daarom verbaast Gemeentebelangen Tynaarlo zich over de zwakke communicatieve vaardigheden van dit College.

Om te illustreren wat er de afgelopen tijd niet goed is gegaan, geven we een aantal voorbeelden.

 

Onlangs zijn de inwoners uit de wijk Nieuwe akkers in Paterswolde niet persoonlijk door het College op de hoogte gesteld dat zij een keuze kunnen maken uit plantjes voor in hun voortuinen, dit moesten zij uit de media vernemen.

Deze keuze konden zij kenbaar maken tijdens een inloopavond. Tijdens deze inloopavond bleek dat er slechts 1 keuze was, deze konden ze wel of niet kiezen.

Dit was dus erg slecht gecommuniceerd.

 

Met betrekking tot de centrumplannen van Eelde zijn er 2 gegadigden die het pand van voormalig garage Koops wilden kopen. Voor de koop waren een aantal voorwaarden gesteld.

volgens het College voldeden beide partijen niet aan alle voorwaarden die gesteld waren.

Het College gaf aan de gemeenteraad aan dat zij de beide partijen hiervan op de hoogte gesteld had, echter wisten de partijen hiervan volgens eigen zeggen echter niets.

 

Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de fractie van de VVD, zij waren Gemeentebelangen echter net voor, want deze zelfde vragen brandden ons ook op de lippen.

Het College beantwoordde deze vragen echter met nietszeggende antwoorden, waarop het College ter verantwoording geroepen werd.

Tijdens de Raadsvergadering waarin het College ter verantwoording geroepen werd, gaf Wethouder Engels aan dat er gedurende het proces geen duidelijkere antwoorden gegeven konden worden.

Blijkbaar is Wethouder Engels vergeten dat zij ook de mogelijkheid heeft om de gemeenteraad te informeren in een besloten vergadering, waarop dan geheimhouding gelegd kan worden.

Communicatief erg zwak.

 

Het College heeft onlangs besloten om alle vormen van subsidie onder de loep te nemen.

Zo ook de subsidie voor museum De Buitenplaats in Eelde.

De directeur van dit museum moest echter uit de media vernemen dat het College van zins was om de subsidie aan het museum stop te zetten.

Slecht communiceren noemen we dit.

 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van het slecht communiceren van het huidige College van gemeente Tynaarlo, zo kunnen we er nog wel veel meer geven. Gemeentebelangen vraagt zich af of dit College in de toekomst wel beter zal gaan communiceren, maar we hebben er een hard hoofd in.