Schadegevallen bevingen door gaswinning, Gemeentebelangen stelt vragen

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W van Tynaarlo over de schadegevallen, welke veroorzaakt werden door de bevingen van 12 februari jongstleden, ten gevolge van de gaswinning in de ondergrond van Groningen.

Voor de volledige brief.

 

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft schriftelijke vragen gesteld aan het  College van B&W van gemeente Tynaarlo over de schadegevallen, welke veroorzaakt werden door de bevingen van 12 februari jongstleden, ten gevolge van de gaswinning in de ondergrond van Groningen.

Hieronder de volledige brief.

 

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

 

Op donderdag 12 februari jongstleden heeft er nabij Kropswolde tussen 16.00 uur en
17.00 uur een tweetal bevingen plaatsgevonden, welke veroorzaakt werden door de winning van gas uit de Groningse bodem.

 

De voornoemde bevingen hebben op verschillende plaatsen in onze gemeente voor schade gezorgd. Met name hebben de schadegevallen zich voorgedaan in Zuidlaren en verder richting Kropswolde.

 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft een contourgebied vastgesteld, waarbinnen aanvragen van schadegevallen ingediend kunnen worden. Dit contourgebied bestaat uit een blauwe en een rode contourlijn.

De blauwe contourlijn geeft het gebied aan waarbinnen volgens de NAM redelijkerwijs nog schade kan zijn ontstaan

Vervolgens heeft de NAM door middel van een rode contourlijn (naar zeggen van de NAM een ruime marge) een gebied vastgesteld. Schadegevallen uit dit margegebied worden ook door een schade-expert bezocht, met name om veiligheidsrisico’s uit te sluiten.

 

Een groot aantal schadegevallen die ontstaan zijn tijdens de bevingen op 12 februari vallen buiten de rode contourlijn, welke door de NAM is vastgesteld, hierdoor vissen de betreffende bewoners en bedrijfseigenaren achter het net.

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft daarom de volgende vragen aan uw College.

 

 1. Is het College van B&W      er van op de hoogte dat een groot aantal van de schadegevallen buiten de      rode contourlijn valt, welke door de NAM is vastgesteld?
      
      
 2. Wat gaat het College ondernemen om de NAM er toe te bewegen om de contourlijnen opnieuw      in gewijzigde vorm vast te stellen, zodat een groot aantal schadegevallen,      welke in Zuidlaren ontsta zijn, wel      ingediend kunnen worden?
      
      
 3. Wat is het College van B&W verder van plan om de gedupeerden door de gasbevingen tegemoet te      komen?
      
      
 4. Welke preventieve      maatregelen gaat het College van B&W nemen, waardoor eventuele      toekomstige schadegevallen eenvoudiger afgehandeld kunnen worden en de NAM      ook het gebied van onze gemeente serieus gaat nemen, waar het gaat om      bevingen en schadegevallen als gevolg hiervan?

Met belangstelling wachten wij uw antwoorden af.